Vad är Interreg?

Interreg_ÖKS_logo

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett EU-program, som stödjer projekt mellan Danmark, Sverige och Norge, för att lösa utmaningar i fyra insatsområden under perioden 2014-2020.

De fyra områdena är innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning.

Det bor över nio miljoner människor i området kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Där finns över 30 universitet och området har en lång historia som sträcker sig många tusen år tillbaka i tiden.

För att få stöd från Interreg ska den sökande antingen befinna sig i det geografiska området eller vara en nationell organisation som vill gagna området genom sitt projekt.