Första mötet över landsgränserna

Samtliga partners från Danmark, Norge och Sverige träffades i Uddevalla för att lära känna varandra och sätta riktningen för arbetet de kommande tre åren.

Ett 80-tal personer deltog i en kick-off för KOBRA på Bohusgården den 10-11 november. Tillsammans har de tre länderna lagt grunden för arbetet inom projektets olika aktiviteter och hur man ska gå framåt nu.

KOBRA:s projektledare Stefan Knudsen och Bente Børre Petersen gav en beskrivning om hur projektet ska gå från teori till praktik. Inbjudna var även Carina Jagetun och Daniel Pettersson från Interregsekretariatet som talade om förutsättningar och skyldigheter för ett Interreg-projekt. Villy Hovard från danska undervisningsministeriet gav exempel på vad som gör att projekt lyckas och hur de kan skapa förändring. Från lokalt håll deltog Kent Andreasson, ordförande i Företagarna Uddevalla, som delade med sig av organisationens tankar kring kopplingen mellan utbildning och näringsliv.

Under första dagen av två ingick studiebesök kopplade till projektets prioriterade områden; besöksnäring och industriteknik. Bohusgårdens vd Majsan Ågren gav en rundvisning på anläggningen och gav sin syn på kompetensförsörjning. På UFAB, Uddevalla Finmekanik AB, tog vd:n Joacim Johansson emot gruppen och visade de olika delarna av företagets produktion. Också han pekade på svårigheter med att hitta viss kompetens som företaget behöver.

Innan första dagen summerades stannade man till på Högskolecentrum Bohuslän, som genom Uddevalla kommuns tillväxtavdelning är en partner i KOBRA. Där fick deltagarna uppleva hur lärcentrumet arbetar med utbildning på distans i form av telebild-sändningar, och lära sig mer om hur organisationen arbetar strategiskt med kompetensfrågor.

Under kick-offens andra dag hölls workshops som fokuserade på projektets tre aktiviteter: kompetensmäklare, analys och behovsbaserad utbildning.

kobra-kickoff-november-030 kobra-kickoff-november-027 kobra-kickoff-november-039 kobra-kickoff-november-050 kobra-kickoff-november-068 kobra-kickoff-november-077 kobra-kickoff-november-083 kobra-kickoff-november-095 kobra-kickoff-november-113