Steg framåt för svenska analysgruppen

Analysgruppen träffas i Alingsås

Analys är en av KOBRA:s tre huvudaktiviteter. Den innebär att göra desk research och omvärldsbevakning, tillsammans med analys av det resultat som kompetensmäklarna inom KOBRA får fram efter inventering av näringslivet.

Målet med den svenska analysgruppens möte den 10 februari var att hitta en struktur och ett arbetssätt för hur man ska arbeta med analysen – ett arbetssätt som ska fungera även efter projektets slut.

Hanna Widmark från Campus Varberg presenterade hennes desk research för gruppen och visade hur rapporter från olika håll kan sorteras och samlas på ett överskådligt sätt.