Branschdag om besöksnäring

Den 11 mars bjöd Kungsbacka kommun in de andra KOBRA-partnerna till en branschdag om besöksnäring. Besöksnäring är ett av två branschområden vars kompetensbehov som ska inventeras inom KOBRA.

Katrien Vanhaverbeke från Arena för Tillväxt och Maria Ek från Visita gav en bild av nuläget hos svensk besöksnäring. Under eftermiddagen berättade Kungsbackas utvecklare inom turism Anna Frykman om hur kommunen arbetar med besöksnäringen och Ann-Mari Bartholdsson från Region Halland berättade hur de förändrat sitt arbete på ett regionalt plan. Christian Hanesson avslutade med en inspirerande föreläsning om värdskap.

KOBRA är ett Interreg-projekt med partners i Danmark, Norge och Sverige.