Innovation och utveckling när KOBRA besökte Arendal

Ett 60-tal deltagare från KOBRA:s partners samlades i norska Arendal den 13-15 april. Arendal kommune stod som värdar och hade förberett ett inspirerande program med många intressanta föreläsningar och tillfällen för gruppen att arbeta vidare med projektets gemensamma aktiviteter.

Under torsdagen hölls samlingen i Arendal rådhus och kulturhus. De danska projektägarna gav en rapport om statusen i projektet, följt av representanter från Sverige och Norge som berättade om respektive lands arbete i KOBRA just nu. Anne Cathrine Haugland, enhetsledare för innovation och kompetens i Arendal kommune, gav besökarna en historisk tillbakablick och en bild av hur kommunen har utvecklats de senaste åren.

På förmiddagen höll Arne Krokan ett inspirerande föreläsning om digitalisering och tekniska förändringar som i framtiden kommer att få konsekvenser för hur man behöver arbeta med kompetensutveckling. Arne Krokan är professor i teknologi, kommunikation, organisation och ledarskap vid Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet.

Inför mötet i Arendal hade varje partner förberett sin egen elevator pitch, en kort sammanfattning om varför de deltar i KOBRA och vad målet med projektet är.

Ett av KOBRA:s branschområden är industriteknik och därför fick näringslivet också ta stor plats under mötets första dag. Karen Landmark från Eyde-nettverket talade om omställning och effektivisering. MacGregor Pusnes berättade om hur det stora företaget ställer om från olja till annan offshoreverksamhet och vad det betyder för deras kompetensbehov. Gard delade med sig av hur de satsat på strategisk kompetensutveckling och hur det har gjort dem till ett av världens ledande maritima försäkringsbolag.

Första dagen avslutades med en festmiddag i Arendals gamla rådhus, där kommunens ordförande Robert Cornels Nordli och näringslivschef Kåre Andersen stod för värdskapet.

Under konferensens andra dag var KOBRA inbjudna till Sørlandet Kunnskapshavn – Arendals största satsning på utbildning och företagande. Där har man samlat kommunal verksamhet tillsammans med näringslivet och när det står färdigt ska det rymma 450 arbetsplatser. Näringslivschef Kåre Andersen presenterade ambitionen med kunskapshamnen och Kine Wangerud berättade om Vitensenteret Sørlandet, ett upplevelse- och lärandecenter för barn och unga kring vetenskap och teknologi.

Andra dagen bestod främst av parallellsessioner inom KOBRA:s tre huvudaktiviteter; analys, kompetensmäklare och behovsbaserad utbildning. De tre länderna ansvarade för varsin aktivitet och diskussionerna inom grupperna var viktiga för att förtydliga alla partners fortsatta arbete och projektets riktning.