Utbildningsanordnare får bedriva YH-utbildningar längre tid

På förra veckans regeringssammanträde fattades beslut om propositionen En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap.

– Beslutet är en signal om att yrkeshögskolan stärks, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson. Något som är både bra och angeläget eftersom YH har en sådan central roll när det gäller att möta arbetslivets stora behov av kvalificerad arbetskraft.

Nu kommer MYH utreda hur förslagen i propositionen praktiskt ska genomföras. När riksdagen fattat beslut senare i höst och MYH hunnit förbereda sig kommer information om hur detta ska tillämpas i detalj, och i vilken takt som olika delar kan införas. I och med detta går yrkeshögskolan nu in i en förändringsfas som kommer att ta några år.

Om propositionen

Propositionen grundar sig i en promemoria om yrkeshögskolans fortsatta utveckling som Utbildningsdepartementet tog fram under 2015. Förslagen som lagts fram innebär att det skapas mer långsiktiga förutsättningar för yrkeshögskoleutbildningarna. I regel ska utbildningarna få ges i tre omgångar istället för dagens två, och utbildningar där man kan se ett mer långvarigt behov på arbetsmarknaden föreslås få anordnas i fem utbildningsomgångar. Tanken är att det ska ge större långsiktighet för såväl utbildningsanordnare som studerande och arbetsgivare, som då bättre kan planera utifrån tillgången till YH-utbildningar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 och bestämmelserna om utbildningsanordnarnas kompetens ska tillämpas första gången för utbildningar som påbörjas hösten 2018.

Kontakt Danmark

+45 7841 1516
Bente Børre Petersen, projektledare bente.boerre@ru.rm.dk

Kontakt Norge

+47(0)970 27 798
Geir Hammersmark, projektledare geir.hammersmark@gmail.com

Kontakt Sverige

+46(0)70-889 76 04
Bernadett Pakucs, projektkoordinator bernadett.pakucs@westum.se
%d bloggare gillar detta: