Seminarium om Digitaliseringens utmaningar för framtida kompetensförsörjning

Öppna föreläsningar,Högskolan i Skövde,Samverkan

Tid: 2016-09-07 15:00 – 19:00
Plats: Högskolan i Skövde, Hus G, sal G207

Centrum för ledarskap och arbetsliv i Skaraborg, CLAS, vid Högskolan i Skövde bjuder in till höstens första seminarium. Onsdag 7 september handlar det om digitaliseringens utmaningar för framtida kompetensförsörjning. Seminariet är kostnadsfritt och anmälan behöver inte göras.

Välkomna att ta del av de senaste rönen inom området ledarskap och arbetsliv. Representanter från akademi respektive arbetsliv inleder med korta föreläsningar. Därpå följer gemensamma diskussioner.

Gästföreläsare är Tomas Müllern, professor i företagsekonomi, som talar om ”Att orientera i det digitala arbetslivet” och Margareta Boström, affärsutvecklare med inriktning på konsumentbeteende. Hennes ämne är ”Vilka krav kommer kunderna att ställa på organisationer som en konsekvens av digitaliseringen?”

Kontakt