Invitation til transnationalt samarbejde Transnationalt erfaringsudveksling for virksomhedskonsulenter/kompetence mæglerne

Formålet med KOBRA er, at understøtte virksomhedernes strategiske kompetenceudvikling, det kan fx være at understøtte, at den del af arbejdsstyrken, der har mindst uddannelse opnår et øget kompetenceniveau. Hvordan fastholder, videreudvikler, rekrutterer og afvikler den enkelte virksomhed sine medarbejdere? Samtidig med, at den del af arbejdsstyrken, som står udenfor arbejdsmarkedet opnår mulighed for selvforsørgelse. Hvilke kompetencer efterspørges af virksomhederne?

I forbindelse med afdækningen af virksomhedernes behov for kompetencer er der iværksat en række interviews i Sverige, Norge og Danmark med udgangspunktpunkt i en interviewguide tilpasset lokale forhold.

I forbindelse med afholdelsen af interviewrunderne afholdes der i alle lande formøder med de konsulenter/kompetencemæglere, der skal gennemføre interviewene.

Praksis har vist at der er stor erfaring og viden blandt de konsulenter/kompetencemæglere, der gennemfører interviewene. For at optimere videndeling og erfaringsudveksling på tværregionalt niveau inviteres virksomhedskonsulenter/kompetencemæglere til de formøder, der  afholdelse før interviewrunderne finder sted i de respektive lande.

Formålet er, at skal skabe et rum for videndeling, erfaringsudveksling og læring i forhold til, hvordan den enkelte konsulent/kompetencemægler gennemfører interview.

Første formøde til interviewrunde finder sted den 7. oktober i Larvik i Norge fra kl. 10.00 til 15:00. Som udgangspunkt er der 2 pladser til hvert land – dog med plads til sund fornuft. Tilmelding til Tor Erik Nyberg tor.erik.nyberg@nav.no og foregår efter først til mølle-princippet.

Efterfølgende vil der komme invitation ud til formøder i Sverige og Danmark.