Över gränserna om digitaliseringen

Framtiden och digitaliseringen stod i fokus när KOBRA höll projektets första transnationella utbildningsaktivitet.

Företagare och andra intresserade i sju norska och svenska städer följde IT-professor Bo Dahlboms föreläsning som sändes över videolänk från Campus Varberg den 2 februari.

Under rubriken ”Den digitala revolutionen” talade Bo Dahlbom, som är en av Sveriges främsta experter på framtiden och digital utveckling, om stora förändringar som kan förväntas inom de närmaste åren och hur det kan påverka svenska företag.

Den information om företagens kompetensbehov som samlas in och analyseras i KOBRA omsätts sedan i utbildningsinsatser, till exempel föreläsningar eller kurser, som ska kunna ges över gränserna.

Efter föreläsningen med Bo Dahlbom hölls diskussioner och workshops på varje ort. Resultatet från dessa ska sedan sammanställas och analyseras inom projektet.

Salen var närmast fullsatt när föreläsningen med Bo Dahlbom sändes till Larvik.
Salen var närmast fullsatt när föreläsningen med Bo Dahlbom sändes till Larvik.