Ljus framtid trots utmaningar enligt Region Midtjylland virksomhedspanel

Företagen ser positivt på den närmaste framtiden, men det finns fortfarande utmaningar med att hitta rätt kompetenser. Det visar första rapporten ur Region Midtjyllands virksomhedspanel, eller företagsenkät, som görs inom KOBRA.

Enligt svaren i virksomhedspanelen har antalet medarbetare hos företagen ökat med 4,1 procent. Dessutom är förväntningarna positiva inför år 2017, framför allt hos mellanstora företag. Inom det kommande året förväntar sig 65 procent av företagen en stigande omsättning.

Tillgång till kvalificerad arbetskraft är en av de viktigaste faktorerna för tillväxt och utveckling inom de närmaste 12 månaderna, svarar 55 procent av företagen. De mest använda metoderna för kompetensförsörjning är intern upplärning av medarbetare, vidareutbildning av medarbetare och rekrytering av medarbetare.

De mest efterfrågade kompetenserna hos företagen i Region Midtjylland det närmaste året är:

  • Kvalitetsmedvetenhet
  • Flexibilitet med arbetstid och uppdrag
  • Omställningsbarhet
  • Sälj-, marknads- och kommunikationskompetenser
  • Tekniska yrkeskompetenser
  • Samarbetsförmåga

De flesta av verksamheterna har vidareutbildat sin personal de senaste 12 månaderna. Intern utbildning och kurser från leverantörer är de former som använts mest.

Det är stor omsättning på arbetsmarknaden i regionen. Resultaten från undersökningen visar att många verksamheter har en relativt stabil ”kärnarbetsstyrka” där jobbomsättningen är låg. Samtidigt finns en mindre grupp bland de anställda där omsättningen är större.

Fyra av tio företag har haft rekryteringsproblem det senaste halvåret. 33 procent av dem har inte hittat de medarbetare de önskat och 16 procent av företagen som upplevt rekryteringsproblem säger att det har medfört begränsningar i produktionen.

Läs mer i rapporten för runde 1

Om virksomhedspanelen

Virksomhedspanelundersökningen genomförs två gånger per år för att ge offentliga aktörer inom utbildning, sysselsättning och näringslivsområdet bättre kunskap om företagens kompetensbehov och utmaningar i att skaffa sig nödvändiga kompetenser.

Undersökningen baseras på svar från direktörer och personalansvariga från 544 företag i Region Midtjylland, genom en internetenkät. Därutöver görs kvalitativa intervjuer med 37 företag.

Undersökningen görs av Region Mittjylland i samarbete med ett antal utbildningsinstitutioner och VEU-center i Mittjylland.

Läs mer om virksomhedspanelen på kompetencebehov.dk