Kompetensmäklare – en länk till besöksnäringen

David Raja är kompetensmäklare hos Boråsregionens Vuxenutbildning, en av flera kompetensmäklare inom KOBRA. Han jobbar speciellt inriktat mot besöksnäringen.

Kompetensmäklare är ett nytt yrke som innebär att vara en länk mellan arbetslivet och till exempel utbildningsaktörer. Inom KOBRA arbetar kompetensmäklarna med att inventera företagens behov av kompetens, ge rådgivning och vägledning och att planera aktiviteter som workshops och kompetenshöjande insatser.

Läs mer hos Boråsregionens Vuxenutbildning