Nu undersöks den danska arbetsmarknaden

I Danmark går analysarbetet inom KOBRA raskt framåt. Bland annat är man redo att börja med tredje rundan av sin företagspanel, som ska svara på frågor om arbetsmarknadens behov av kompetens.

Jeanette Kruse Andersen är ny analysmedarbetare i KOBRA.

Läs mer om förra omgången av företagspanelen, Virksamhedspanelen runde 2.