Hur berörs ditt företag av CSR?

CSR (Corporate Social Responsibility) och hållbarhetsfrågor tar allt större plats i samhällsdebatten och kommer högre och högre upp på agendan i olika organisationer. Under fyra tillfällen kommer du att få tillfälle att fördjupa dig inom CSR och vad det betyder för dig och ditt företag.

Kunder och andra intressenter ställer allt större krav på olika verksamheters ansvarstagande. Men vad innebär detta i praktiken?

Det är Boråsregionens Vuxenutbildning som arrangerar fyra kostnadsfria föreläsningar, som hålls på Textile Fashion Center i Borås. Föreläsningarna direktsänds även via telebild till andra orter och på KOBRA:s Facebooksida.

Föreläsare är Jenny Larsson från CSR Västsverige. CSR Västsverige är Sveriges största sektoröverskridande nätverk för CSR och hållbarhetsfrågor.

14 juni, kl. 10.00-11.30
Introduktion till CSR – Vilka områden ingår?

20 september, kl. 10.00-11.30
Social hållbarhet – motverka stress och olyckor på arbetsplatsen.

18 oktober, kl. 10.00-11:30
Cirkulär ekonomi – lär dig grunderna och ta del av goda exempel

22 november, kl. 10.00-11.30
Systematisering av hållbarhetsarbetet och sammanfattning

Anmäl dig här till föreläsningen i Borås
Anmäl dig här för att följa föreläsningen från Uddevalla
Mer information om andra orter kommer inom kort.

Har du några frågor?

Kontakta kompetensmäklare Peder Feldt
peder.feldt@boras.se, 0734-32 70 65

En av KOBRA:s tre huvudaktiviteter är Behovsbaserad utbildning. Tillsammans ska vi utveckla ett gemensamt arbetssätt och testa olika utbildningskoncept. Varje svensk partner ska under projektet leverera en kompetenshöjande aktivitet.

röd cirkel loggo brvux nyhetsbrev 2