KOBRA undersøger rekrutteringsproblemer i turismebranchen

Turismeanalysen skal give et indgående indblik i branchens kompetenceforsyning; virksomhedernes praksis for rekruttering, tiltrækning og brug af arbejdskraft, deres brug af kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Turismeanalysen vil give et overordnet blik på rekrutteringssituationen for turismebranchen. Til dette formål vil der inddrages relevante nøgletal fra rekrutteringsanalysen for efteråret 2016, som er udarbejdet af STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).

Den anden type data vil være dybdegående casebeskrivelser af et udsnit turismevirksomheder i Region Midtjylland suppleret med kvantitativ kortlægning af turismebranchen i Region Midtjylland. Casebeskrivelserne er udformet og baseret på baggrund af fokusgruppeinterviews (dialogmøder) med midtjyske virksomheder. Dialogmøderne og casebeskrivelserne er udformet og gennemført af konsulenter ved følgende uddannelsesinstitutioner i Region Midt¬jylland; Mercantec, Tradium, Viden Djurs, TH. LANGS HF & VUC, Learnmark Horsens, Uddannelsescenter Holstebro, UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern og Aarhus Tech.

Case-undersøgelserne skal studere et begrænset antal virksomheder/cases med henblik på at forstå forskellene og lighederne mellem deres måde at tiltrække, fastholde og udvikle kompetencer. De dybdegående casebeskrivelser vil blive inddelt i følgende tre kategorier:

• Overnatning
• Restauration
• Forlystelser

Mer information

Jeanette Kruse Andersen
jeanette.andersen@ru.rm.dk