Så ska Skandinavien bli bättre på att samarbeta med företagen

Nu jobbar Sverige, Norge och Danmark tillsammans med företagen för att bättre lösa kompetensbehoven idag och i framtiden.

CO-SY står för Competence Synergy och är ett nytt samarbete där svenskar, norrmän och danskar jobbar tillsammans för att professionalisera den uppsökande offentliga verksamheten för att förbättra dialogen, samspelet och samarbetet med företagen.

Gruppen själva beskriver CO-SY så här:

WHY WE DO WHAT WE DO
In CO-SY we believe in creating powerful competence synergies that move Nordic businesses, enterprises and organizations forward.

HOW WE DO IT
By sharing knowledge, training and working together across borders, we develop ourselves as skills-brokers.

WHAT WE DO
Making us better att identifying competence needs and gaps – and more creative at finding and implementing the best solution for each business, enterprise or organization.

 

arendal-cosy-workshop-3arendal-cosy-workshop-2

En del av KOBRA

CO-SY är en del av KOBRA, ett Interreg-projekt med 24 partners från tre länder. KOBRA ska genom företagsbesök, analys och behovsbaserad utbildning bidra till att lösa de stora utmaningar med kompetensförsörjning som Skandinavien står inför.