Titta live: Interkulturell Kommunikasjon

Mangfoldet på den flerkulturelle arbeidsplass utgjør et stort ressurspotensial, men nødvendiggjør økt oppmerksomhet på kommunikasjon og samhandling for å sikre deling av informasjon både på individuelt nivå og gruppenivå. Dette retter søkelyset på interkulturell læring og kompetanse som forutsetning i dagens og fremtidens arbeidsliv.

Följ föreläsningen här!

Torsdag den 2 november kl. 08.30
Facebook Live

Bjørg Aambø Østby har sykepleier grunnutdanning og mastergrad i verdibasert ledelse. Hun har tidligere arbeidet som operativ sykepleier i hjemmebasert omsorg, avdelingsleder i hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg og som prosjektleder for rekrutterings- og integreringsprosjektet MIKS (Muligheter, Integrering, Kultur, Språk). Hun har også bodd og arbeidet i Etiopia i mange år. I dag jobber hun som fagutvikler i Larvik kommunes helse- og omsorgstjenester og er PhD-stipendiat i offentlig sektor, Larvik kommune/ VID vitenskapelige høgskole, støttet av Norges Forskningsråd.

björg