De skandinaviska länderna höjer kompetensen över landsgränserna

Med hjälp av video och sociala medier kan föreläsningar och kurser skickas över både kommun- och landsgränser. KOBRA testar olika metoder för att göra utbildning mer tillgänglig.

Den 2 oktober arrangerade norska Larvik kommune en föreläsning om interkulturell kommunikation. Samtidigt som publiken i salen följde Bjørg Aambø Østbys föreläsning så samlades människor på andra orter i Sverige och Danmark för att titta via Facebook och YouTube.

Under direktsändningen kunde tittarna ställa frågor till Bjørg via Facebook och hon besvarade dem direkt på videoskärmen.

EU-projektet KOBRA ska testa och utvärdera olika metoder för behovsbaserad utbildning, för att göra kompetenshöjande insatser mer tillgängliga och kostnadseffektiva. Under projektet har flera partners genomfört och tillgängliggjort föreläsningar över kommun- och landsgränserna.