Turismevirksomhederne i Midtjylland efterspørger arbejdskraft

Det viser en analyse af branchen i Midtjylland, som er udarbejdet i EU-projektet KOBRA.

– Det har været interessant at undersøge kompetencebehovet i det midtjyske turismeerhverv, og jeg er positiv over stigingen i beskæftigelsen, men vi er nødt til at tage efterspørgslen på arbejdskraft alvorligt. Jeg håber, alle der har en rolle at spille inden for dette vil tage denne analyse til efterretning, udtaler Jeanette Kruse Andersen, udviklingskonsulent i Region Midtjylland, som har ansvar for arbejdet med analysen.

Turismeanalysen består af en kvantitativ og en kvalitativ del. Analysen tager udgangspunkt i statistik, men bygger også på fem dialogmøder med 37 midtjyske turismevirksomheder mellem december 2016 og januar 2017.

Dialogmøder har haft fokus på virksomhedernes kompetenceforsyning, rekruttering og fastholdelse samt udvikling af ansatte.

Dialogmøderne har fået flere af virksomhederne til at se muligheder i at samarbejde med andre turismevirksomheder, og det har resulteret i etablering af netværk på tværs af virksomhederne.

– At arbejde med dialogmøder har været positivt i forhold til at skabe et netværk til de midtjyske turismevirksomheder. Derudover ved vi jo, at dem der ved mest, om hvad turismevirksomhederne har brug for, er lige netop turismevirksomhederne, siger Jeanette Kruse Andersen.

Branchen vil vokse men har svært ved at finde arbejdskraft

Ud fra de fem dialogmøder ses der i turismeanalysen nærmere på ti turismevirksomheder. Virksomhederne svarer blandt andet, at det er vanskeligt at kompetenceudvikle de unge studerende, som kun er der én sommer. Dette skaber en udfordring for de midtjyske turismevirksomheder, der især efterspørger ansatte med kompetencer inden for sprog, service og sociale medier.

En fremskrivning frem mod år 2035 viser en forventning om, at hotel- og restaurationsbranchen fortsat vil vokse med op i mod 4000 ansatte. Der ligger dog en fælles opgave på tværs af det midtjyske uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsessystem i at sikre at det midtjyske turisterhvervs har de rette kompetencer.

Turismeanalysen vil derfor anvendt til at gøre indsatsen fra de offentlige aktører inden for uddannelse, erhverv og beskæftigelse endnu mere målrettet og effektiv.

 

Læs hele rapporten her

Turismeredegørelse – kvantitativ og kvalitativ datamateriale

Notat turismeanalysen

KOBRA er et Skandinavisk Interreg-projekt med partnere i Danmark, Norge og Sverige. Projektet samarbejder om udviklingen af fælles viden, strategier og redskaber, som partnerne kan bruge i deres arbejde med at bistå virksomhederne med deres kompetenceforsyning på arbejdsmarkedet.