Danskar och svenskar lär av varandra för att ta sig an kompetensutmaningarna

Jobbskuggning är ett sätt att dela erfarenheter och lärdomar över landsgränserna. Aarhus Tech fick svenskt besök och tog chansen att visa hur de arbetar med utbildning och kompetensförsörjning.

Aage Krogsdal och Dorthe Karin Jensen på Aarhus Tech i Danmark tog emot svenska Per Svensson från Sotenäs kommun och Kurt Björk från Kunskapsförbundet Väst. Per och Kurt fick en genomgång av verksamheterna ute på en av skolorna.

Därefter var det besök på ett företag som Aarhus Tech hjälper med kompetenshöjning för att effektivisera produktionen och bland annat få ner antalet reklamationer. Det görs via ett annat projekt, Compress, ett nationellt initiativ för att ge medarbetare kompetenslyft. Helle Blenner från Aarhus Tech utbildade personalen i att arbeta med kvalitet och Lean.

De besökte också Jobcenter i Skanderborg och pratade med deras konsulenter och ehrvervschef.

– Problemställningarna är de samma i Sverige och Danmark men vi har olika organisationer och sätt att hantera dem. Mycket intressant och vi har mycket att lära av varandra, säger Kurt Björk från Kunskapsförbundet Väst.

Jobbskuggning är en del av projektet KOBRA:s arbete med att professionalisera den personal som arbetar uppsökande mot företag och med kompetensförsörjning. Genom projektet delar man på lärdomar och erfarenheter över landsgränserna.