NAV: ”Företagen måste bli transnationella”

När norska, svenska och danska partners i projektet KOBRA träffades i Larvik var mycket fokus på hur man ska kunna samarbeta ännu bättre för att lösa utmaningarna med kompetensförsörjning i regionen. Även hur området ska kunna bli mer konkurrenskraftigt i en global värld.

– Mycket av det som ni andra berättar känner vi igen här i Larvik, sa Hanne Øyen Herland, prosjektleder i Larvik kommune.

Svårt att hinna med digitaliseringen

– Det vi kan se är att små och medelstora företag i liten grad har möjlighet att ta in den digitala revolutionen som vi står mitt i just nu. Utmaningen är att det går så fort, sa Elin Bjørnsdatter Ivarson, avdelingsleder på NAV Larvik.

Hon påpekade att det inte räcker att partnerna i projektet jobbar över landsgränserna, utan att företagen också måste bli transnationella för att det ska kunna skapas tillväxt i regionen.

– Vi är en liten region i den stora världen. Vi måste samarbeta för att någon ska välja just oss.