Samarbete är avgörande för de Skandinaviska länderna

Länderna i Skandinavien måste samarbeta för att konkurrera med resten av världen.
– Ladda med kompetens och ladda med det som är gemensamt, säger Christer Asplund från Place Consulting.

Arbetskraften i Skandinavien vanligtvis är dyrare än i andra delar av Europa, menar han. Därför måste länderna och kommunerna runt Öresund, Kattegatt och Skagerak jobba smartare och jobba tillsammans. Där har kompetensmäklarna en viktig roll.

– Ni måste skapa möjligheter att jobba ihop. Istället för att konkurrera på gammalt vis måste vi tävla ihop på helt nya sätt, säger Christer Asplund.

Han talade för Interreg-projektet KOBRA:s 24 partners från Sverige, Norge och Danmark, när de träffades i Larvik.

Det finns många regioner som ÖKS i världen och enligt Christer Asplund vill alla samma sak; att specialisera sig, öka antalet invånare, attrahera kompetens och locka turister.

ÖKS-regionen har hela 9 miljoner invånare, fler än 30 universitet, världsledande kompetenser och en väl utbyggd infrastruktur ihopknuten av sjöfarten. Utmaningen är att fokusera och hitta sina gemensamma tävlingsfördelar – och kompetensmäklarna kan vara med och göra det möjligt.

– Ni sitter i centrum för det här, säger Christer Asplund.

KOBRA är ett samarbete för att analysera kompetensbehovet på arbetsmarknaden och ta fram metoder för att omsätta det i behovsbaserad utbildning.

Läs mer om KOBRA.