Föreläsning: Hur får man tillbaka personalen i arbete?

Välkommen till föreläsningen

Rehabiliteringsplan för återgång i arbete efter sjukskrivning

Vilka berörda parter finns och hur ser deras olika roller ut?

1 februari kl. 09:00-11:00
Uddevalla, Högskolecentrum Bohuslän – anmäl dig här

Sotenäs Symbioscentrum – anmäl dig här

Föreläsare: Rehabkoordinator Pia Augustsson, Närhälsan i Kungshamn, Erika Hassellöv, personalchef i Sotenäs kommun.

När en medarbetare har återkommande eller uttalade besvär som mynnar ut i sjukskrivning ökar möjligheterna till att kunna vara kvar i arbete eller återgång i arbetslivet avsevärt med professionell hjälp och tidiga insatser.

Genom att alla berörda parter skapar en rehabiliteringsplan ökar sannolikheten för snabbare återgång till arbete. Vilka berörda parter finns och hur ser deras olika roller ut? ”Vem gör vad och när görs de olika aktiviteterna”. Förutsättningarna för återgång ser dessutom olika ut mellan stora och mindre orter.

Hur ser situationen med sjukskrivningar i Sverige? Ser det olika ut om man jämför storstad eller landsbygd? Finns det skillnad mellan branscher?

Vi tittar på hur rehabiliteringsplaner kan se ut och hur de är utformade. Hur stöttar man medarbeten till återgång till sitt arbete? Vilket stöd kan man som arbetsgivare få när det gäller rehabiliteringsärenden?