Träföretag från tre länder kan samarbeta för snabbare framgång

Danska, norska och svenska företag ska få möjlighet att träffas och hjälpa varandra som en del av KOBRA:s nya koncept Changemakerspace – som skapar nya kopplingar mellan människor, platser och mindsets.

I april träffas företagen för första gången för att titta på varandras affärsplaner, var de befinner sig idag och vart de vill i framtiden.

– Udgangspunktet er at den der er klogest på din virksomhed er dig. Og de bedste svar på hvordan din udvikling og vækst i virksomheden kan se ud – gives af dig, säger Louise Højsgaard Nielsen på Learnmark Horsens, som ingår i arbetsgruppen med kollegor från de tre olika länderna.

Changemakerspace kommer inledningsvis att vända sig till företag inom träindustrin, med upp till 20 anställda.

– Vi ser att det finns stora möjligheter till affärssamarbeten i det här. Allt gör vi för att hitta en snabbare process för att ta sig från nuläge till önskat läge, säger Mikael Hultberg från Skaraborgs kommunalförbund.

Vill du veta mer?

Kontakta Louise Højsgaard Nielsen
lhn@learnmark.dk