Nu avgörs framtiden för kompetensmäklarnas nätverk

Kompetensmäklare från Norge, Sverige och Danmark träffas nu i svenska Vårgårda för att slå fast hur det stora nätverk som bildats genom projektet KOBRA ska kunna leva vidare i framtiden.

Under projektets gång har deltagare från de tre länderna arbetat fram konceptet CO-SY (Competence Synergy) – ett nätverk för nordiska kompetensmäklare som tillsammans ska bli ännu mer professionella i sitt uppsökande arbete mot företagen.

Under två dagar ska de lyckas svara på frågan: hur ska CO-SY-nätverket leva vidare efter projektets slut i augusti?

– Har CO-SY en framtid? Ja, det tycker vi. Och det är det vi ska arbeta med nu, säger Claus Albertsen Nielsen, som varit en av de drivande personerna i CO-SY-gruppen.

Två perspektiv

Under dagarna i Vårgårda ska gruppen titta på CO-SY:s nätverk utifrån två perspektiv: värdet för den egna organisationen och, kanske det allra viktigaste, värdet för företagen som kompetensmäklarna arbetar mot.

Inför framtiden ska de ta fram strategiska modeller för hur det gränsöverskridande samarbetet ska fungera i framtiden.

– Och det är modeller ni kan använda mot företag, organisationer eller föreningar när ni kommer hem, säger Louise Højsgaard Nielsen.