Changemakerspace

KOBRA er et fantastisk mødested for danske, norske og svenske kompetencemæglere – og i den sidste del af projektperioden vil vi gerne udbrede muligheden for transnordisk effekt, læring og samskabelse også til de virksomheder som kompetencemæglerne servicerer.

Der er derfor nedsat en transnational udviklingsgruppe og rejsehold som skal afprøve konceptet Changemakerspace. En ramme hvor vi kan afprøve metoder til at skabe nye koblinger mellem mennesker, steder og ideer.

Første aktivitet er The Business Model Challenge – et forløb som er målrettet virksomheder indenfor træindustrien med op til 20 ansatte. Der er plads til 2-3 virksomheder fra hvert land; og forløbet er åbent for tilmeldinger nu!

Se meget gerne mere i invitationen og kontakt en af dine nordiske venner hvis du vil vide mere OG hvis du har virksomheder i dit netværk, som kunne være interesserede i at deltage.

Inbjudningar på danska & svenska

BMC-challenge-1BMC-challenge-SE-1
Changemakerspace-1Changemakerspace-SE-1