När KOBRA mötte Pendlerbroen

KOBRA träffade deltagare från Interregprojektet Pendlerbroen för att utbyta erfarenheter och se hur båda projekten kan arbeta vidare med vad de påbörjat.

Pendlerbroen är också ett treårigt projekt och löper samtidigt som KOBRA. Projektets mål är att öka den digitala pendlingen mellan Sverige och Danmark. Att öka student- och arbetsutbyten med hjälp av digitala verktyg och studerande på distans.

Deltagarna från de två projekten träffades för att diskutera erfarenheter och synergier mellan projekten.

En viktig slutsats från både KOBRA och Pendlerbron är att det måste vara väldigt tydligt och konkret i ett tidig skede vad man vill åstadkomma tillsammans transnationellt. Nu i slutändan ligger fokus på framtida möjligheter och nya samverkansformer hos partnerna från båda projekten för att kunna arbeta vidare med det vi har påbörjat.

I Pendlerbroen ingår UCN (University College Nordjylland), Business Ålborg, Högskolan Väst samt två KOBRA-medlemmar, Sotenäs kommun och Kunskapsförbundet Väst.