NÅR ALLE LÆRER AV ALLE, BLIR ALLE BEDRE

En viktig verdi ved å delta i et Interreg-prosjekt, er at man får tilgang til noen av de beste ressursene i regionen.

7. og 8. februar var Arendal kommune så heldige å få besøk av Ulric Björck, sjef for Campus Varberg.

Ulric har på imponerende vis vært med på å bygge opp Campus Varberg til et forbilde innenfor utdanning, og campuset har i dag over 1700 studenter. Campus Varberg har vært gjennom en fase hvor det har blitt satset systematisk for å øke studentantallet. 

I dag er fokuset i større grad lagt på å videreutvikle de tre M’er: «Møteplass», «megler» og «motor i utviklingen». 

Arendal kommune hadde lagt til rette for et todagers besøk for Ulric Björck i begynnelsen av februar, med presentasjon av kommunens satsing på næringsutvikling, som gjøres i tett samarbeid med næringslivet.

Dag to av besøket handlet i stor grad om å dele erfaringer og diskutere utviklingen av et utdanningssenter. Arendal kommune har utarbeidet en strategi for hvordan Eureka kompetanse kan bli et regionalt kompetansesenter.

I strategidokumentet står det blant annet: «Arendal kommune skal være en offensiv bidragsyter og samarbeidspartner i arbeidet med å dekke regionens nåværende og fremtidige kompetansebehov. Eureka kompetanse skal derfor etableres som en faglig relevant arena for offentlig sektor, frivillig sektor og næringslivet.

Eureka kompetanse skal forenkle mulighetene for kompetanseheving og kompetanseutvikling.
I første omgang skal vi bidra til å øke kompetansenivået i regionen gjennom å tilby relevant etterutdanning.

Målsettingen er at man skal arbeide smartere med etterutdanning, få opp kvaliteten og ned med kostnadene. I tillegg skal Eureka kompetanse bidra til å utvikle digital kompetanse i regionen.»

Nå skal dette operasjonaliseres med konkrete aktiviteter.

Gjennom en workshop den 8. februar fikk Arendal kommune mange gode innspill fra Ulric Björck om hvilke suksessfaktorer som må innfris for å lykkes.

Hans innspill var blant annet disse:

  • finn den strategiske posisjonen i regionen – og tenk regionalt
  • merkevarebygging og kommunikasjon er svært viktig i begynnelsen
  • ha tett dialog med næringslivet for å avdekke hva som etterspørres, og tilby dette
  • utvikle relevante nettverk og møteplasser, og fasilitere de konkrete aktivitetene som skaper reelt samarbeid
  • få tak i volumutdanninger, som tiltrekker seg mange studenter
  • stedets tilgjengelighet og øvrige tilbud er viktige faktorer for å attrahere studenter
  • mennesker med riktig kompetanse må selvsagt være på plass

Ulric trakk også frem at Arendal kommunes nasjonale posisjon som arrangør av Arendalsuka, Fremtidens kommune og TEDxArendal er en styrke vi kan bygge videre på.

Oppmerksomheten som disse skaper, samt arrangementskompetansen man har utviklet, er et konkurransefortrinn.

Grunnlaget er nå lagt for å videreutvikle Eureka kompetanse i Arendal – og videreutvikle et tett og godt samarbeid med Campus Varberg.

La oss hente inspirasjon fra Nikes slagord: «Just do it.».

Geir Hammersmark