Vad gör vi?

KOBRA kommer att arbeta utifrån tre huvudaktiviteter.

Kompetensmäklare
Kompetensmäklare ska identifiera och förmedla kunskap om kompetens- och utbildningsbehov genom att vara en länk mellan företag/arbetsliv och utbildningssamordnare. Totalt ska 450 företag inventeras inom projektet.

Analys
Underlaget från behovsinventeringen sammanställs och tolkas mot andra satsningar på lokal, regional och transnationell nivå. Detta kan ske genom analyser, rapporter och strategier.

Behovsbaserad utbildning
Varje svensk partner ska leverera minst ett pilotprojekt inom ett utbildningskoncept och tillgängliggöra aktiviteten till andra partners, gärna transnationellt.

En reaktion till “Vad gör vi?

Kommentarer är stängda.