Teknikföretag jagar personal

”Kompetensförsörjning är en överlevnadsfråga”

Höga Kusten Industrigrupp inleder ett 3‐årigt projekt inom kompetensförsörjning och rekrytering. Spännande teknikjobb och naturen i området ska marknadsföra regionen som en intressant arbetsmarknad för ingenjörer.

höga kusten

Gynnsamt läge för västsvenska företag

Vårens konjunkturbarometer för Västra Götaland visar att de västsvenska företagen är fortsatt positiva och de ser ljust på framtiden. Sammantaget är konjunkturläget det starkaste sedan finanskrisen hösten 2008-2010.

Högkonjunktur råder i flera av branscherna och prognoserna pekar på att det kommer att fortsätta uppåt under kommande halvår. Situationen ser särskilt ljus ut för fordonsindustrin, byggsektorn och företagstjänster. Uppgången gäller hela Västra Götaland, även om Skaraborg halkar efter något i konjunkturkurvan.

Läs mer och ladda ner:

http://www.vgregion.se/konjunktur