Kategori: Industriteknik

Rapport: Kompetensmäklaren sätter fokus på kompetensbehovet i Besöksnäring & Industriteknik

Rapporten ska bidra till bilden av kompetensbehovet inom besöksnäring och industriteknik i Västra Götaland och Halland på kort och lång sikt. Rapporten har två perspektiv. Ett är den kunskap som kompetensmäklarna har insamlat från näringslivet och ett annat är de metoder och arbetssätt som kompetensmäklarna har använt. Syftet är att sammanställa och tolka den behovsinventering ...

Rapport: udekket kompetansebehov blant Larviksbedriftene

I arbeidsmarkedet stilles det stadig større krav til kompetanse hos arbeidssøkere og sysselsatte. I mange tilfeller er det en såkalt mismatch mellom den kompetansen arbeidssøkere tilbyr og det arbeidsgiver krever. Det offentlige må ha god kjennskap til disse utfordringene for å kunne tilby veiledning og kompetansehevende tiltak. Det er viktig både for den enkelte, for ...

Träföretag från tre länder kan samarbeta för snabbare framgång

Danska, norska och svenska företag ska få möjlighet att träffas och hjälpa varandra som en del av KOBRA:s nya koncept Changemakerspace – som skapar nya kopplingar mellan människor, platser och mindsets.

Virksomheder vil ansætte flere

Nye tal viser positive forventninger hos virksomhederne i Region Midtjylland. Virksomhederne søger flere ansatte, og samtidigt er der stort fokus på efteruddannelse. Mange oplever dog problemer med at rekruttere de rette medarbejdere. Virksomhederne i Region Midtjylland ser lyst på fremtiden. Det viser Endelig Rapport – virksomhedspanel 2. runde, hvor 198 private virksomheder fortæller om deres ...

Ljus framtid trots utmaningar enligt Region Midtjylland virksomhedspanel

Företagen ser positivt på den närmaste framtiden, men det finns fortfarande utmaningar med att hitta rätt kompetenser. Det visar första rapporten ur Region Midtjyllands virksomhedspanel, eller företagsenkät, som görs inom KOBRA.