Kategori: Besöksnäring

Rapport: Nyt virksomhedspanel på gaden!

KOBRA har endnu engang taget temperaturen på det midtjyske erhvervsliv. Der er grund til optimisme. Over halvdelen af de adspurgte virksomheder forventer stigende omsætning de kommende 12 måneder. Temaet for denne runde er virksomhedernes sparringspartnere. Det fremgår blandt andet af analysen at det især er revisoren der anvendes som sparringspartner i de midtjyske virksomheder. Virksomhedspanel ...

Rapport: Kompetensmäklaren sätter fokus på kompetensbehovet i Besöksnäring & Industriteknik

Rapporten ska bidra till bilden av kompetensbehovet inom besöksnäring och industriteknik i Västra Götaland och Halland på kort och lång sikt. Rapporten har två perspektiv. Ett är den kunskap som kompetensmäklarna har insamlat från näringslivet och ett annat är de metoder och arbetssätt som kompetensmäklarna har använt. Syftet är att sammanställa och tolka den behovsinventering ...

Rapport: udekket kompetansebehov blant Larviksbedriftene

I arbeidsmarkedet stilles det stadig større krav til kompetanse hos arbeidssøkere og sysselsatte. I mange tilfeller er det en såkalt mismatch mellom den kompetansen arbeidssøkere tilbyr og det arbeidsgiver krever. Det offentlige må ha god kjennskap til disse utfordringene for å kunne tilby veiledning og kompetansehevende tiltak. Det er viktig både for den enkelte, for ...

Så ökar besöksnäringen sin digitala närvaro

Den digitala utvecklingen har gått fort och idag är det i prinicp omöjligt att hänga med om man inte även syns i olika digitala kanaler. Nu har du möjlighet att lära dig mer under ledning av Västsvenska Turistrådet.

Turismevirksomhederne i Midtjylland efterspørger arbejdskraft

Det viser en analyse af branchen i Midtjylland, som er udarbejdet i EU-projektet KOBRA.

Följ med NAV på företagsbesök

    För att ta reda på företagens kompetensbehov gör kompetensmäklarna inom KOBRA besök hos de lokala företagarna. Vi följde med NAV Larvik ut till två arbetsplatser inom besöksnäringen.

KOBRA undersøger rekrutteringsproblemer i turismebranchen

Turismeanalysen skal give et indgående indblik i branchens kompetenceforsyning; virksomhedernes praksis for rekruttering, tiltrækning og brug af arbejdskraft, deres brug af kompetenceudvikling og efteruddannelse.