Kategori: Besöksnäring

Kompetensmäklare – en länk till besöksnäringen

David Raja är kompetensmäklare hos Boråsregionens Vuxenutbildning, en av flera kompetensmäklare inom KOBRA. Han jobbar speciellt inriktat mot besöksnäringen.

Besöksnäringen som motor i Borås

Vilka arrangemang behöver Boråsregionen för att ”höja sig över mängden”? Hur löser vi kompetensförsörjningen inom den växande besöksnäringen? Det var några frågor som ett 70-tal besökare ställde sig vid en workshop på Textile Fashion Center den 26 januari. Temat under förmiddagen var ”Boråsregionens framtida attraktionskraft – med besöksnäringen som motor”. En av de mest uppskattade ...

B

Branschdag om besöksnäring

Den 11 mars bjöd Kungsbacka kommun in de andra KOBRA-partnerna till en branschdag om besöksnäring. Besöksnäring är ett av två branschområden vars kompetensbehov som ska inventeras inom KOBRA. Katrien Vanhaverbeke från Arena för Tillväxt och Maria Ek från Visita gav en bild av nuläget hos svensk besöksnäring. Under eftermiddagen berättade Kungsbackas utvecklare inom turism Anna ...