Kategori: Industriteknik

Träföretag från tre länder kan samarbeta för snabbare framgång

Danska, norska och svenska företag ska få möjlighet att träffas och hjälpa varandra som en del av KOBRA:s nya koncept Changemakerspace – som skapar nya kopplingar mellan människor, platser och mindsets.

Virksomheder vil ansætte flere

Nye tal viser positive forventninger hos virksomhederne i Region Midtjylland. Virksomhederne søger flere ansatte, og samtidigt er der stort fokus på efteruddannelse. Mange oplever dog problemer med at rekruttere de rette medarbejdere. Virksomhederne i Region Midtjylland ser lyst på fremtiden. Det viser Endelig Rapport – virksomhedspanel 2. runde, hvor 198 private virksomheder fortæller om deres ...

Ljus framtid trots utmaningar enligt Region Midtjylland virksomhedspanel

Företagen ser positivt på den närmaste framtiden, men det finns fortfarande utmaningar med att hitta rätt kompetenser. Det visar första rapporten ur Region Midtjyllands virksomhedspanel, eller företagsenkät, som görs inom KOBRA.