Kan CO-SY skapa ett nytt europeiskt verktyg för kompetensförsörjning?

Under arbetet med nätverket CO-SY:s framtid föddes idén om en modell för att lösa Europas utmaningar med kompetensförsörjning.

_DSC9418

När kompetensmäklarna i KOBRA träffades i Vårgårda arbetade de efter metoden Business Model Canvas för att ta fram formen för sitt nätverk i framtiden. Men varför inte skapa en Competence Model för den europeiska arbetsmarknaden, som har svårt att hitta rätt kompetens?

– Tänk om vi kan ta fram ett verktyg som olika aktörer runt om i Europa använder för att säkra kompetensbehoven, säger Klas Ekdahl från Boråsregionens Vuxenutbildning.

Läs mer om arbetet med CO-SY:s framtid.

Det gränslösa samarbetet gör CO-SY unikt

Ett nätverk av kompetensmäklare som sträcker sig över tre nordiska länder – det gör att CO-SY inte liknar något annat.

– Det finns nog fler som gör samma sak som oss, men det som är unikt med CO-SY är det transnationella perspektivet, säger Elin Bjørnsdatter Ivarson, avdelningsledare på NAV Larvik.

_DSC9339

Nu arbetar partnerna i Interreg-projektet KOBRA för att nätverket ska leva vidare även efter projektets slut.

Läs mer om arbetet med att skapa framtidens CO-SY.

 

Nu avgörs framtiden för kompetensmäklarnas nätverk

Kompetensmäklare från Norge, Sverige och Danmark träffas nu i svenska Vårgårda för att slå fast hur det stora nätverk som bildats genom projektet KOBRA ska kunna leva vidare i framtiden.

Under projektets gång har deltagare från de tre länderna arbetat fram konceptet CO-SY (Competence Synergy) – ett nätverk för nordiska kompetensmäklare som tillsammans ska bli ännu mer professionella i sitt uppsökande arbete mot företagen.

Under två dagar ska de lyckas svara på frågan: hur ska CO-SY-nätverket leva vidare efter projektets slut i augusti?

– Har CO-SY en framtid? Ja, det tycker vi. Och det är det vi ska arbeta med nu, säger Claus Albertsen Nielsen, som varit en av de drivande personerna i CO-SY-gruppen.

Två perspektiv

Under dagarna i Vårgårda ska gruppen titta på CO-SY:s nätverk utifrån två perspektiv: värdet för den egna organisationen och, kanske det allra viktigaste, värdet för företagen som kompetensmäklarna arbetar mot.

Inför framtiden ska de ta fram strategiska modeller för hur det gränsöverskridande samarbetet ska fungera i framtiden.

– Och det är modeller ni kan använda mot företag, organisationer eller föreningar när ni kommer hem, säger Louise Højsgaard Nielsen.

 

 

 

Så matchas nyanlända med svenska företag

Hur kan företagen få tag i rätt kompetens samtidigt som nyanlända kommer in på arbetsmarknaden? Det var frågan när företag, föreningar och Alingsås kommun träffades för en workshop på Utbildningens hus i oktober.

– Det går väldigt bra för företagen i Alingsås och framför allt våra industriföretag ropar efter folk, säger kommunens näringslivsstrateg Jenny Almén Linn.

Samtidigt har kommunen tagit emot många nyanlända och de behöver komma i kontakt med arbetsgivare. Redan nu finns många initiativ från såväl företag som föreningsliv i Alingsås, men hittills har det saknats någon ordentlig överblick.

Därför träffades i våras träffades företag, föreningsliv och kommunen för att få en bättre bild av vad alla arbetar med. Fredagens workshop var ett nästa steg för att knyta ytterligare kontakt och planera hur vi gemensamt kan arbeta vidare för att dels lyfta alla goda exempel på vad som redan sker, men även få nya idéer och inspel på hur en matchning mellan företagen och de nyanlända kan ske.

Under eftermiddagen presenterades dels vad de olika aktörerna har arbetat med sedan i våras och dels var projektledaren från projektet Double Cup i Trollhättan på plats och berättade om hur de har jobbat med frågan.

Double cup-konceptet, som bygger på att företagare och nyanlända träffas och fikar ihop, föll i god jord bland deltagarna. För vad kunde passa bättre i Kaféstaden Alingsås?

– Så nästa steg, förutom alla individuella möten som ägde rum och visitkort som bytte ägare, är att vi samlar de aktörer som behövs för att dra igång en Double Cup-satsning. Om alla sedan är med på tåget, så kan detta dras igång redan till våren, säger Jenny Almén Linn.

– Min känsla är att vi både såg att det görs många olika satsningar redan och att samordningen sedan i våras, tack vare att vi möttes då, har blivit mycket bättre. Dessutom har vi nu något konkret som vi kan arbeta med tillsammans om alla vill, vilket känns riktigt bra.

Kompetensmäklarna tar tempen på företagens behov

Kompetensmäklarna i KOBRA är på plats hos företagen för att ta reda på vad de behöver för kompetens nu och i framtiden. De är en länk mellan företag, utbildningsaktörer och arbetsmarknadssystemet. Vi följde med när deltagare från alla tre länderna i KOBRA träffades i Frederikshavn för att lära varandra och bli ännu bättre på att ge service åt företagen.

Fortsätt läsa ”Kompetensmäklarna tar tempen på företagens behov”