Kategori: Nyheter

Sådan kan Midtjylland være en digital vinderregion

Med udgangspunkt i svar fra 590 virksomheder har KOBRA formuleret fem anbefalinger om digitalisering, der skal bidrage til at Region Midtjylland bliver en vækstregion i den europæiske superliga.

Digitale udfordringer hos de midtjyske virksomheder

Kvalificeret arbejdskraft er en forudsætning for vækst og udvikling hos de midtjyske virksomheder. KOBRAs nye virksomhedspanel viser, at det er behov for at opkvalificere medarbejderne inden for IT.

Affärsmodeller som fungerar och erbjudanden som säljer

En hands-on workshop i hur affärsmodeller och värdedesign används för att accelerera förändring i ditt företag. Följ med via Facebook Live eller från Borås!

Morgondagens teknik för utbildning

Hur kommer utbildning att förändras i framtiden genom nya digitala tekniker? Campus Västra Skaraborg förde samman utbildningsaktörer med IT-företag.

När KOBRA mötte Pendlerbroen

KOBRA träffade deltagare från Interregprojektet Pendlerbroen för att utbyta erfarenheter och se hur båda projekten kan arbeta vidare med vad de påbörjat.

KOBRA skapar nya samarbeten mellan Sverige och Norge

Chefen för svenska Campus Varberg besökte Arendals kommune i Norge.

Kan CO-SY skapa ett nytt europeiskt verktyg för kompetensförsörjning?

Under arbetet med nätverket CO-SY:s framtid föddes idén om en modell för att lösa Europas utmaningar med kompetensförsörjning.

Det gränslösa samarbetet gör CO-SY unikt

Ett nätverk av kompetensmäklare som sträcker sig över tre nordiska länder – det gör att CO-SY inte liknar något annat.

Många bra idéer när CO-SY ska ta nästa stora steg

Big data, ett starkt varumärke, en flexibel plattform eller ett nätverk för mindre företag, Det är några av förslagen om vad som blir nästa steg för CO-SY – ett nätverk av kompetensmäklare i Danmark, Norge och Sverige.

Nu avgörs framtiden för kompetensmäklarnas nätverk

Kompetensmäklare från Norge, Sverige och Danmark träffas nu i svenska Vårgårda för att slå fast hur det stora nätverk som bildats genom projektet KOBRA ska kunna leva vidare i framtiden.