Föreläsning: Hur får man tillbaka personalen i arbete?

Välkommen till föreläsningen

Rehabiliteringsplan för återgång i arbete efter sjukskrivning

Vilka berörda parter finns och hur ser deras olika roller ut?

1 februari kl. 09:00-11:00
Uddevalla, Högskolecentrum Bohuslän – anmäl dig här

Sotenäs Symbioscentrum – anmäl dig här

Föreläsare: Rehabkoordinator Pia Augustsson, Närhälsan i Kungshamn, Erika Hassellöv, personalchef i Sotenäs kommun.

När en medarbetare har återkommande eller uttalade besvär som mynnar ut i sjukskrivning ökar möjligheterna till att kunna vara kvar i arbete eller återgång i arbetslivet avsevärt med professionell hjälp och tidiga insatser.

Genom att alla berörda parter skapar en rehabiliteringsplan ökar sannolikheten för snabbare återgång till arbete. Vilka berörda parter finns och hur ser deras olika roller ut? ”Vem gör vad och när görs de olika aktiviteterna”. Förutsättningarna för återgång ser dessutom olika ut mellan stora och mindre orter.

Hur ser situationen med sjukskrivningar i Sverige? Ser det olika ut om man jämför storstad eller landsbygd? Finns det skillnad mellan branscher?

Vi tittar på hur rehabiliteringsplaner kan se ut och hur de är utformade. Hur stöttar man medarbeten till återgång till sitt arbete? Vilket stöd kan man som arbetsgivare få när det gäller rehabiliteringsärenden?

Den lilla banken och den stora digitaliseringen

När allt mer handel sker på nätet. När affärerna har självbetjäning. När vi möts allt mer digitalt. När vi arbetar allt med hemifrån. Hur ska den lilla banken då anpassa sig?

Digitaliseringen påverkar oss lika mycket idag som traktorn förändrade jordbruket på 1800-talet eller bilen förändrade vår närmiljö på 1900-talet. Trönd Jacobsen från Larviks bank berättade för deltagarna i Interreg-projektet KOBRA hur en liten bank genom innovation, adoption och timing inte bara överlever, utan till och med stärks.

– Förändringarna ska träffa på huvudet och hjärtat.

Personlig digitalisering

För att nå fram till sina kunder insåg Trönd och hans kollegor att det inte går att konkurrera med de stora aktörerna genom att vara billigare eller bredare. Istället valde de det omvända.

Vilka är då nischerna inom banksektorn? Jo, att vara där kunderna är. Det innebär inte att hitta den perfekta betalningslösningen. Det innebär istället att följa kunderna genom deras livsfaser och på ett personligt sätt kunna möta dem. De frontade rådgivare i både möten och i de digitala kanalerna.

– När allt kommer omkring så handlar digitalisering om människor, säger Trönd, så att vara där våra kunder är och förstå deras behov är centralt.

Våga ställa tuffa frågor

Digitalisering och det nya samhället gör att kompetensbehovet snabbt förändras. Därför måste man våga ställa tuffa frågor till sig själv och inom organisationen. Är det verkligen samma kompetens som behövs hos en bankdirektör idag som för tio år sedan eller om tio år om man ska nå fram till kunderna? Och vad krävs av en bankkassörska?

Svaren är inte att man behöver nya människor i företaget med dessa nya kompetenser. Nej, även Hanne, Mogens och Berit ska lära sig den nya kompetensen.

Här finns ofta ett motstånd både bland de anställda, och bland ledningen. Hållningen till nyheter är ofta negativ. Trönd och hans kollegor valde däremot att inte förändra hållningen hos de anställda utan arbeta långsiktigt. Istället valde de att ge dem kunskap. Därefter fick man börja använda de nya kunskaperna i verksamheten och när man kommit så långt började även hållningen förändras.

Kvalificeret arbejdskraft vigtigt for midtjyske virksomheder

Virksomhederne i Midtjylland forventer en stigning i omsætningen over det kommende år, men rekrutteringsudfordringer er en flaskehalse. Dette viser KOBRAs nye virksomhedspanel.

Så er den tredje runde af KOBRAs virksomhedspanel klar. KOBRA har undersøgt konjunktursituationen, kompetenceforsyningen og rekrutteringssituationen i Region Midtjylland. Temaet for denne runde har været den opsøgende virksomhedsvejledning. Resultaterne af tredje runde kan ses i notatet og redegørelsesrapporten. 

Positive forventninger til omsætningen

Blandt de 588 adspurgte virksomheder forventer over halvdelen af de adspurgte virksomheder en stigning i omsætningen over de kommende 12 måneder, hvoraf knap 19 procent forventer en stigning på over 10 procent.

Kvalificeret arbejdskraft – Stadig den vigtigste faktor for vækst

Over halvdelen af de adspurgte virksomheder peger på adgangen til kvalificeret arbejdskraft som den vigtigste faktor for vækst og udvikling de kommende 12 måneder.

Flaskehalse på vej?

Virksomhedspanelet tredje runde viser, at størstedelen af virksomhederne har fået ansat de ønskede medarbejdere. Dog viser analysen, at 16,4 procent af de adspurgte virksomheder har oplevet rekrutteringsudfordringer. 23 procent af virksomhederne har måtte opgive ordrer som følge heraf.

Den opsøgende virksomhedsvejledning – fem udfordringer og fem anbefalinger

Med udgangspunkt i resultaterne af virksomhedspanelets tredje runde, har KOBRA identificeret fem udfordringer og fem anbefalinger til det opsøgende system.

 Fem udfordringer:

  1. En tredjedel af virksomhederne bliver ikke kontaktet
  2. Ikke behov for mere kontakt til konsulenter, men konsulenterne skal styrke deres lokalkendskab
  3. Der skal være mere fokus på rekruttering
  4. Behov for øget samarbejde på tværs
  5. Manglende kendskab til konsulenternes arbejde

 Fem anbefalinger:

  1. Sikre viden om fremtidens kompetencebehov
  2. Sambesøg skal være normen blandt konsulenterne
  3. Brug af fælles system skal give virksomhederne en bedre service
  4. Nyt system skal sikre en bedre vejledning
  5. Styrke konsulenternes lokalkendskab

Vill du veta mer?

Jeanette Kruse Andersen
+45 24 75 92 16

Samarbete är avgörande för de Skandinaviska länderna

Länderna i Skandinavien måste samarbeta för att konkurrera med resten av världen.
– Ladda med kompetens och ladda med det som är gemensamt, säger Christer Asplund från Place Consulting.

Arbetskraften i Skandinavien vanligtvis är dyrare än i andra delar av Europa, menar han. Därför måste länderna och kommunerna runt Öresund, Kattegatt och Skagerak jobba smartare och jobba tillsammans. Där har kompetensmäklarna en viktig roll.

– Ni måste skapa möjligheter att jobba ihop. Istället för att konkurrera på gammalt vis måste vi tävla ihop på helt nya sätt, säger Christer Asplund.

Han talade för Interreg-projektet KOBRA:s 24 partners från Sverige, Norge och Danmark, när de träffades i Larvik.

Det finns många regioner som ÖKS i världen och enligt Christer Asplund vill alla samma sak; att specialisera sig, öka antalet invånare, attrahera kompetens och locka turister.

ÖKS-regionen har hela 9 miljoner invånare, fler än 30 universitet, världsledande kompetenser och en väl utbyggd infrastruktur ihopknuten av sjöfarten. Utmaningen är att fokusera och hitta sina gemensamma tävlingsfördelar – och kompetensmäklarna kan vara med och göra det möjligt.

– Ni sitter i centrum för det här, säger Christer Asplund.

KOBRA är ett samarbete för att analysera kompetensbehovet på arbetsmarknaden och ta fram metoder för att omsätta det i behovsbaserad utbildning.

Läs mer om KOBRA.

NAV: ”Företagen måste bli transnationella”

När norska, svenska och danska partners i projektet KOBRA träffades i Larvik var mycket fokus på hur man ska kunna samarbeta ännu bättre för att lösa utmaningarna med kompetensförsörjning i regionen. Även hur området ska kunna bli mer konkurrenskraftigt i en global värld.

– Mycket av det som ni andra berättar känner vi igen här i Larvik, sa Hanne Øyen Herland, prosjektleder i Larvik kommune.

Svårt att hinna med digitaliseringen

– Det vi kan se är att små och medelstora företag i liten grad har möjlighet att ta in den digitala revolutionen som vi står mitt i just nu. Utmaningen är att det går så fort, sa Elin Bjørnsdatter Ivarson, avdelingsleder på NAV Larvik.

Hon påpekade att det inte räcker att partnerna i projektet jobbar över landsgränserna, utan att företagen också måste bli transnationella för att det ska kunna skapas tillväxt i regionen.

– Vi är en liten region i den stora världen. Vi måste samarbeta för att någon ska välja just oss.

Ordförande i Larvik kommune: Viktigt att vi jobbar tillsammans

När projektet KOBRA:s transnationella partnerskapskonferens drog igång i Larvik inledde Larviks ordförande Rune Høsieth med att påpeka vikten av samarbete över gränserna.

– Att jobba tillsammans för att hjälpa människor att få rätt kompetens, det är viktigt för oss, säger Rune Høsieth.

Projektledare Bente Børre Petersen från projektets lead partner vill också sätta fokus på transnationellt samskapande snarare än samarbete.

– Vi ska baka tårtan ihop så det inte bara blir glasyren som håller ihop den. Och det är ju det som hela projektet ger oss möjlighet till att göra, säger Bente Børre Petersen.

Danskar och svenskar lär av varandra för att ta sig an kompetensutmaningarna

Jobbskuggning är ett sätt att dela erfarenheter och lärdomar över landsgränserna. Aarhus Tech fick svenskt besök och tog chansen att visa hur de arbetar med utbildning och kompetensförsörjning.

Aage Krogsdal och Dorthe Karin Jensen på Aarhus Tech i Danmark tog emot svenska Per Svensson från Sotenäs kommun och Kurt Björk från Kunskapsförbundet Väst. Per och Kurt fick en genomgång av verksamheterna ute på en av skolorna.

Därefter var det besök på ett företag som Aarhus Tech hjälper med kompetenshöjning för att effektivisera produktionen och bland annat få ner antalet reklamationer. Det görs via ett annat projekt, Compress, ett nationellt initiativ för att ge medarbetare kompetenslyft. Helle Blenner från Aarhus Tech utbildade personalen i att arbeta med kvalitet och Lean.

De besökte också Jobcenter i Skanderborg och pratade med deras konsulenter och ehrvervschef.

– Problemställningarna är de samma i Sverige och Danmark men vi har olika organisationer och sätt att hantera dem. Mycket intressant och vi har mycket att lära av varandra, säger Kurt Björk från Kunskapsförbundet Väst.

Jobbskuggning är en del av projektet KOBRA:s arbete med att professionalisera den personal som arbetar uppsökande mot företag och med kompetensförsörjning. Genom projektet delar man på lärdomar och erfarenheter över landsgränserna.

Satsa på dina medarbetare – bli en vinnare

Hur kan företag säkra sin kompetensförsörjning och behålla duktiga medarbetare? Kungsbacka kommun bjuder in lokala företag och ger goda exempel från näringslivet.

Den 15 november kl. 17.00-19.00
Matverket, Kungsbacka

Sporras av Stefan Olsson, vd på Specialfälgar, som målmedvetet arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Lär av Markus Brink, vd på Erlandssons Bygg, hur ett lyckats samarbete med kommunen blev en lösning i jakten på kompetens. Charlotta Johansson från Business Region Göteborg berättar hur tillväxtprogrammet Expedition Framåt kan vara ett stöd i att identifiera och utveckla företagets nyckelkompetenser. Även Ekstas vd Christer Kilersjö finns med under kvällen.

På plats finns också representanter från yrkeshögskolan, Samverkan skola-arbetsliv och utbildningssamordnare för att berätta hur Kungsbacka kommun kan vara en aktiv part i kompetensutveckling för dig som företagare.

Anmälan senast den 12 november till carin.ternon@kungsbacka.se

Nätverksträffen arrangeras inom KOBRA, ett Interreg-projekt med 24 partners i Sverige, Norge och Danmark.

De skandinaviska länderna höjer kompetensen över landsgränserna

Med hjälp av video och sociala medier kan föreläsningar och kurser skickas över både kommun- och landsgränser. KOBRA testar olika metoder för att göra utbildning mer tillgänglig.

Den 2 oktober arrangerade norska Larvik kommune en föreläsning om interkulturell kommunikation. Samtidigt som publiken i salen följde Bjørg Aambø Østbys föreläsning så samlades människor på andra orter i Sverige och Danmark för att titta via Facebook och YouTube.

Under direktsändningen kunde tittarna ställa frågor till Bjørg via Facebook och hon besvarade dem direkt på videoskärmen.

EU-projektet KOBRA ska testa och utvärdera olika metoder för behovsbaserad utbildning, för att göra kompetenshöjande insatser mer tillgängliga och kostnadseffektiva. Under projektet har flera partners genomfört och tillgängliggjort föreläsningar över kommun- och landsgränserna.

Turismevirksomhederne i Midtjylland efterspørger arbejdskraft

Det viser en analyse af branchen i Midtjylland, som er udarbejdet i EU-projektet KOBRA.

– Det har været interessant at undersøge kompetencebehovet i det midtjyske turismeerhverv, og jeg er positiv over stigingen i beskæftigelsen, men vi er nødt til at tage efterspørgslen på arbejdskraft alvorligt. Jeg håber, alle der har en rolle at spille inden for dette vil tage denne analyse til efterretning, udtaler Jeanette Kruse Andersen, udviklingskonsulent i Region Midtjylland, som har ansvar for arbejdet med analysen.

Turismeanalysen består af en kvantitativ og en kvalitativ del. Analysen tager udgangspunkt i statistik, men bygger også på fem dialogmøder med 37 midtjyske turismevirksomheder mellem december 2016 og januar 2017.

Dialogmøder har haft fokus på virksomhedernes kompetenceforsyning, rekruttering og fastholdelse samt udvikling af ansatte.

Dialogmøderne har fået flere af virksomhederne til at se muligheder i at samarbejde med andre turismevirksomheder, og det har resulteret i etablering af netværk på tværs af virksomhederne.

– At arbejde med dialogmøder har været positivt i forhold til at skabe et netværk til de midtjyske turismevirksomheder. Derudover ved vi jo, at dem der ved mest, om hvad turismevirksomhederne har brug for, er lige netop turismevirksomhederne, siger Jeanette Kruse Andersen.

Branchen vil vokse men har svært ved at finde arbejdskraft

Ud fra de fem dialogmøder ses der i turismeanalysen nærmere på ti turismevirksomheder. Virksomhederne svarer blandt andet, at det er vanskeligt at kompetenceudvikle de unge studerende, som kun er der én sommer. Dette skaber en udfordring for de midtjyske turismevirksomheder, der især efterspørger ansatte med kompetencer inden for sprog, service og sociale medier.

En fremskrivning frem mod år 2035 viser en forventning om, at hotel- og restaurationsbranchen fortsat vil vokse med op i mod 4000 ansatte. Der ligger dog en fælles opgave på tværs af det midtjyske uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsessystem i at sikre at det midtjyske turisterhvervs har de rette kompetencer.

Turismeanalysen vil derfor anvendt til at gøre indsatsen fra de offentlige aktører inden for uddannelse, erhverv og beskæftigelse endnu mere målrettet og effektiv.

 

Læs hele rapporten her

Turismeredegørelse – kvantitativ og kvalitativ datamateriale

Notat turismeanalysen

KOBRA er et Skandinavisk Interreg-projekt med partnere i Danmark, Norge og Sverige. Projektet samarbejder om udviklingen af fælles viden, strategier og redskaber, som partnerne kan bruge i deres arbejde med at bistå virksomhederne med deres kompetenceforsyning på arbejdsmarkedet.