NÅR ALLE LÆRER AV ALLE, BLIR ALLE BEDRE

En viktig verdi ved å delta i et Interreg-prosjekt, er at man får tilgang til noen av de beste ressursene i regionen.

7. og 8. februar var Arendal kommune så heldige å få besøk av Ulric Björck, sjef for Campus Varberg.

Ulric har på imponerende vis vært med på å bygge opp Campus Varberg til et forbilde innenfor utdanning, og campuset har i dag over 1700 studenter. Campus Varberg har vært gjennom en fase hvor det har blitt satset systematisk for å øke studentantallet. 

I dag er fokuset i større grad lagt på å videreutvikle de tre M’er: «Møteplass», «megler» og «motor i utviklingen». 

Arendal kommune hadde lagt til rette for et todagers besøk for Ulric Björck i begynnelsen av februar, med presentasjon av kommunens satsing på næringsutvikling, som gjøres i tett samarbeid med næringslivet.

Dag to av besøket handlet i stor grad om å dele erfaringer og diskutere utviklingen av et utdanningssenter. Arendal kommune har utarbeidet en strategi for hvordan Eureka kompetanse kan bli et regionalt kompetansesenter.

I strategidokumentet står det blant annet: «Arendal kommune skal være en offensiv bidragsyter og samarbeidspartner i arbeidet med å dekke regionens nåværende og fremtidige kompetansebehov. Eureka kompetanse skal derfor etableres som en faglig relevant arena for offentlig sektor, frivillig sektor og næringslivet.

Eureka kompetanse skal forenkle mulighetene for kompetanseheving og kompetanseutvikling.
I første omgang skal vi bidra til å øke kompetansenivået i regionen gjennom å tilby relevant etterutdanning.

Målsettingen er at man skal arbeide smartere med etterutdanning, få opp kvaliteten og ned med kostnadene. I tillegg skal Eureka kompetanse bidra til å utvikle digital kompetanse i regionen.»

Nå skal dette operasjonaliseres med konkrete aktiviteter.

Gjennom en workshop den 8. februar fikk Arendal kommune mange gode innspill fra Ulric Björck om hvilke suksessfaktorer som må innfris for å lykkes.

Hans innspill var blant annet disse:

  • finn den strategiske posisjonen i regionen – og tenk regionalt
  • merkevarebygging og kommunikasjon er svært viktig i begynnelsen
  • ha tett dialog med næringslivet for å avdekke hva som etterspørres, og tilby dette
  • utvikle relevante nettverk og møteplasser, og fasilitere de konkrete aktivitetene som skaper reelt samarbeid
  • få tak i volumutdanninger, som tiltrekker seg mange studenter
  • stedets tilgjengelighet og øvrige tilbud er viktige faktorer for å attrahere studenter
  • mennesker med riktig kompetanse må selvsagt være på plass

Ulric trakk også frem at Arendal kommunes nasjonale posisjon som arrangør av Arendalsuka, Fremtidens kommune og TEDxArendal er en styrke vi kan bygge videre på.

Oppmerksomheten som disse skaper, samt arrangementskompetansen man har utviklet, er et konkurransefortrinn.

Grunnlaget er nå lagt for å videreutvikle Eureka kompetanse i Arendal – og videreutvikle et tett og godt samarbeid med Campus Varberg.

La oss hente inspirasjon fra Nikes slagord: «Just do it.».

Geir Hammersmark

Jobskugging i Randers

26233707_10214605777609112_491331229548809412_o26841263_10214605777089099_7836459218164142604_o

Mercantec og Tradium havde fornøjelsen af besøg (Jobskuggnig) af fire unge mænd fra Sverige.

Programmet for de to dage var lavet med udgangspunkt i LKS samarbejdet i Randers mellem Erhvervsråd, Jobcentre og skolerne. Dertil var der besøg af affaldsterminalen, der havde modtaget VEU centrets uddannelses pris. Her fik vi et indblik i virksomhedens arbejde med kompetenceløft af medarbejderne, samt de udfordringer, som virksomheden har stået overfor i forbindelse med motivering af medarbejderne til dette kompetenceløft.

Efter en rundvisning på et af de i den danske superligas førende holds hjemmebane, blev der tid til et besøg hos Elvis (Det kan nævnes, at han ikke var hjemme, onde tunger siger ligefrem, at han er død). Så det var jo glædeligt, at Henrik (en af grundlæggerne af Elvis museet) var fuld af liv og entusiasme. En fantastisk og hyggelig kulturel aften.
Fredagen blev brugt på Tradium, med fremvisning af skolens nye tømreafdeling og et besøg i smedeværkstedet. Her blev der svejset med vores nye laser svejseapparat. En disciplin alle kom igennem uden at ødelægge noget.

Mercantec og Tradium vil gerne takke for det vel overstået besøg.

Changemakerspace

KOBRA er et fantastisk mødested for danske, norske og svenske kompetencemæglere – og i den sidste del af projektperioden vil vi gerne udbrede muligheden for transnordisk effekt, læring og samskabelse også til de virksomheder som kompetencemæglerne servicerer.

Der er derfor nedsat en transnational udviklingsgruppe og rejsehold som skal afprøve konceptet Changemakerspace. En ramme hvor vi kan afprøve metoder til at skabe nye koblinger mellem mennesker, steder og ideer.

Første aktivitet er The Business Model Challenge – et forløb som er målrettet virksomheder indenfor træindustrien med op til 20 ansatte. Der er plads til 2-3 virksomheder fra hvert land; og forløbet er åbent for tilmeldinger nu!

Se meget gerne mere i invitationen og kontakt en af dine nordiske venner hvis du vil vide mere OG hvis du har virksomheder i dit netværk, som kunne være interesserede i at deltage.

Inbjudningar på danska & svenska

BMC-challenge-1BMC-challenge-SE-1
Changemakerspace-1Changemakerspace-SE-1

Open learning på Viden Djurs

open learing

Viden Djurs har i efteråret snakket med en del virksomheder og spurgt hvad det egentlig er, der er behov for, når vi snakker digitalisering. Vores snak med virksomhederne og medarbejderne har ført til vores nye koncept ”Open learning” – fleksible IT-kurser, som tager udgangspunkt i deltagernes behov. Alle deltagere interviewes af underviser, inden de melder sig til, så vi sikrer os, at vi ramme behovet nogenlunde præcist og vi udnytter fleksibiliteten i AMU-kurserne maksimalt. Ydermere kompetenceafklares deltagerne, når de møder frem på kurset.

Vores udgangspunkt var nok, at vi ville få svært ved at tilfredsstille de meget specielle og specifikke behov i virksomhederne.

Men vores undersøgelser viste, at det klarer leverandørerne på korte oplæringskurser i virksomheden. Men der er et stort behov for mere generelle IT-kompetencer og det kan AMU-kurserne fint dække, hvis man griber det lidt fleksibelt an og finder en omstillingsparat underviser

På billedet ses deltagere fra forskellige virksomheder på Djursland, bl.a. BP electric, Scanpan, Frisinette, Terma, m.fl. Alle virksomheder, der er rigtig godt med på det digitale område. Som Torben, Planlægningskoordinator på Terma med 34 års anciennitet udtaler:

”Jeg har jo modtaget en masse data på mit arbejde. Hidtil har jeg selvfølgelig læst de data, jeg har fået, men efter 4 dage på kursus er jeg blevet i stand til at åbne og redigere de data, jeg får, og sågar finde fejl i dem og rette dem. Jeg har faktisk fået mod på selv at bruge IT til mine egne opgaver”