Internt

Ladda ner logotypen för KOBRA

KOBRA-logotyp-webb-dk
Dansk logotyp – Tryck (.EPS) – Webb (.JPG)

Svensk logotyp – Tryck (.EPS) – Webb (.JPG)

Norsk logotyp – Tryck (.EPS) – Webb (.JPG)

Ladda ner logotypen för Interreg

Utskrift
Hämtas från Interregs webbplats.

Partnermöten

2017

30-31 maj
Transnationellt Partnerskapsmöte i Varberg

15 juni
Arbetsmöte Sverige – Fyrbodals kommunalförbund

29 juni
Projektledningsmöte med Interreg ÖKS

24 augusti
Arbetsmöte Sverige – Sotenäs

21 september
Projektledningsmöte – Frederikshavn

9-10 oktober
Transnationellt Analysmöte – Larvik

Jobbskuggning

Som en del av projektets mål att öka det transnationella samarbetet och lära av varandra har projektets partners fyllt i information om sin kompetens. Här nedan har vi samlat dokument från de partners som skickat in material inför jobbskuggning.

Aarhus Tech jobbskuggning

Arendal kommune

Campus Alingsås

Fyrbodals kommunalförbund

Kungsbacka kommun

Kunskapsförbundet Väst

Larvik kommune

Learnmark Horsens

NAV Larvik

Skaraborgs kommunalförbund

Sotenäs kommun

Th. Langs HF & VUC

Tradium

Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern

Uddevalla kommun

(Hämta mallen för jobbskuggningsformuläret)