CO-SY LEGOLAND 16-18 april 2018

Byggearbejdet på et CO-SY som kan leve efter KOBRA’s afslutning er nu på vej ind i sin allermest spændende fase! Og vi inviterer derfor hermed til møde i Billund hos LEGO den 16.-18. april. Udgangspunktet for mødet er jeres arbejde på Tånga Hed i januar – og målet er at blive mere konkrete og visuelle på hvordan et levedygtigt CO-SY ser ud, føles og agerer.

Tilmelding senest mandag den 19 marts

Indtil nu, har vi i CO-SY arbejdet meget med Business Model Canvas og andre værktøjer som har til formål at fremstille og forstå forretningsmodeller. Formålet hermed har været to-delt:

1. At definere netværket CO-SY

2. At dele værktøjer, som kan bruges i arbejdet med virksomheder

Sammen er kompetencemæglerne fra Norge, Sverige og Danmark blevet enige om, at CO-SY skal være et netværk for erfaringsudveksling. Heri findes en fælles værdi idet vi samtidig har mange aspekter som adskiller de forskellige partnere i forhold til kerneopgaver, brugere, organisering og finansiering. Herfra har vi en ambition om at nå et skridt videre; nemlig at omsætte denne erfaringsudveksling til produkter, som er relevante for os selv og for vores forskellige typer af brugere – og som dermed kan sikre et økonomisk fundament og omdrejningspunkt for CO-SY post KOBRA.

Og det er derfor fokus i den resterende del af projektperioden: at definere et levedygtigt CO-SY som skaber værdi med et unikt tilbud på vores fælles ÖKS-arena.

Hvis du har lyst til at bidrage til dette arbejde – både nu i den resterende del af projektperioden og efter – så glæder vi os til at bygge fremtidens CO-SY sammen med dig hos LEGO i Billund i april!