Jobbskuggning 2 in 1 – Borås & Varberg

Borås och Varberg har gått ihop och skapat ett spännande program för den som vill lära sig mer om kompetensförsörjning inom vård och omsorg, kompetens för konkurrenskraft och besöksnäring.

Anmäl dig här senast 28 februari!

Torsdag 8/3

12.30-15.00 Bilresa från Lidköping till Borås och incheckning på hotell
(Scandic Plaza rekommenderas som boende)
OBS! Deltagarna bokar själva sitt boende.

15.00-17.00 Möte med lärare och rektor för yrkesutbildningar inom vård.
”Validering, lärling och utbildning med SFI och svenska som andraspråk”.

17.30-18.00 Föredrag ”Kompetens för konkurrenskraft – att brottas med GUD”
David Raja och Klas Ekdahl

18.00 Middag

Fredag 9/3

07.30-09.00 Bilresa Borås – Varberg

09.00-09.30 Kaffe och smörgås på Campus Varberg

09.30-14.45 Inspirationsdag på Campus Varberg
(se bifogat program)

Alternativ

9.30-11.30 Besök på NOD, Näringsliv och Destinationskontoret i Varberg och/eller
TEK Kompetenscentrum Varberg

Har ni några frågor?

klas.ekdahl@boras.se / +46 70-65 47 360