Jobbskuggning hos Kunskapsförbundet Väst

Välkommen till jobbskuggning inom projektet KOBRA och till KUNSKAPSFÖRBUNDET VÄST den 25-26 april. Kunskapsförbundet är ett kommunalförbund (frivilliga skolformer, gymnasieskola och vuxenutbildning) i kommunerna Trollhättan och Vänersborg.

De har tre gymnasieskolor för ungdomar 16–19 år och två vuxenutbildningar med allt från svenska för invandrare till Högskola/Universitet på distans.

Se hela programmet

Syfte

Öka och förbättra samarbetet mellan olika
utbildningsanordnare inom vårt nätverk

Tema

  • Kompetensmäklarens roll
  • Arbetsmarknadens behov
  • Eftergymnasial utbildning

Mål

Lära | Fråga | Observera | Reflektera | Lära

  • Etablera transnationellt samarbeten mellan partners
  • Öka förståelsen om det svenska utbildningssystemet
  • Ökade kunskaper om olika arbetssätt

Kontakt & anmälan

Titti Eklund | titti.eklund@kunskapsforbundet.se | +46 (0)70-514 01 77

OBS! De har möjlighet att ta emot 10 medarbetare från DK och NO vid det här tillfället. Först till kvarn gäller.