B

Branschdag om besöksnäring

Den 11 mars bjöd Kungsbacka kommun in de andra KOBRA-partnerna till en branschdag om besöksnäring. Besöksnäring är ett av två branschområden vars kompetensbehov som ska inventeras inom KOBRA. Katrien Vanhaverbeke från Arena för Tillväxt och Maria Ek från Visita gav en bild av nuläget hos svensk besöksnäring. Under eftermiddagen berättade Kungsbackas utvecklare inom turism Anna ...

S

Steg framåt för svenska analysgruppen

Analys är en av KOBRA:s tre huvudaktiviteter. Den innebär att göra desk research och omvärldsbevakning, tillsammans med analys av det resultat som kompetensmäklarna inom KOBRA får fram efter inventering av näringslivet. Målet med den svenska analysgruppens möte den 10 februari var att hitta en struktur och ett arbetssätt för hur man ska arbeta med analysen ...

W

Workshops hos Fyrbodal

Den 7 december träffades flera svenska partners hos Fyrbodals kommunalförbund för att ytterligare lägga fast hur man i KOBRA ska arbeta med aktiviteterna analys och kompetensmäklare.

Hvad skal virksomhederne bruge?

Läs mer

Första mötet över landsgränserna

Samtliga partners från Danmark, Norge och Sverige träffades i Uddevalla för att lära känna varandra och sätta riktningen för arbetet de kommande tre åren.

Bläddra i kategorier