Samarbete är avgörande för de Skandinaviska länderna

Länderna i Skandinavien måste samarbeta för att konkurrera med resten av världen. – Ladda med kompetens och ladda med det som är gemensamt, säger Christer Asplund från Place Consulting.

NAV: ”Företagen måste bli transnationella”

Företagen har liknande utmaningar i både Norge, Sverige och Danmark. Men genom att samarbeta kan man konkurrera i en global värld. – Företagen måste också bli transnationella, säger NAV Larvik.

Ordförande i Larvik kommune: Viktigt att vi jobbar tillsammans

När projektet KOBRA:s transnationella partnerskapskonferens drog igång i Larvik inledde Larviks ordförande Rune Høsieth med att påpeka vikten av samarbete över gränserna.

Danskar och svenskar lär av varandra för att ta sig an kompetensutmaningarna

Jobbskuggning är ett sätt att dela erfarenheter och lärdomar över landsgränserna. Aarhus Tech fick svenskt besök och tog chansen att visa hur de arbetar med utbildning och kompetensförsörjning. Aage Krogsdal och Dorthe Karin Jensen på Aarhus Tech i Danmark tog emot svenska Per Svensson från Sotenäs kommun och Kurt Björk från Kunskapsförbundet Väst. Per och ...

Satsa på dina medarbetare – bli en vinnare

Hur kan företag säkra sin kompetensförsörjning och behålla duktiga medarbetare? Kungsbacka kommun bjuder in lokala företag och ger goda exempel från näringslivet.

De skandinaviska länderna höjer kompetensen över landsgränserna

Med hjälp av video och sociala medier kan föreläsningar och kurser skickas över både kommun- och landsgränser. KOBRA testar olika metoder för att göra utbildning mer tillgänglig.

Turismevirksomhederne i Midtjylland efterspørger arbejdskraft

Det viser en analyse af branchen i Midtjylland, som er udarbejdet i EU-projektet KOBRA.

Titta live: Interkulturell Kommunikasjon

Föreläsning med Bjørg Aambø Østby, live på Facebook och YouTube!

Så matchas nyanlända med svenska företag

Hur kan företagen få tag i rätt kompetens samtidigt som nyanlända kommer in på arbetsmarknaden? Det var frågan när företag, föreningar och Alingsås kommun träffades för en workshop på Utbildningens hus i oktober.

NAV i Østlands-Posten

Hvordan kan vi få flere kunder og turister til Vestfold? Hele besøksnæringen er invitert til gratis seminar på Hotel Wassilioff tirsdag for å komme opp med gode ideer. Läs artikeln från 20 oktober 2017.

Browse Categories