N
V

Välkommen till Horsens

T

Tillväxtverket uppdras att ta fram riktlinjer för regional kompetensförsörjning

I dag beslutade regeringen att ge Tillväxtverket i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för regionalt kompetensförsörjningsarbete. Riktlinjerna ska bidra till att skapa en samsyn mellan aktörer på lokal och regional nivå- samt berörda myndigheter som exempelvis Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan och Statens skolverk på nationell nivå- avseende vad som bör ingå i regionalt ...

I

Invitation til transnationalt samarbejde Transnationalt erfaringsudveksling for virksomhedskonsulenter/kompetence mæglerne

Formålet med KOBRA er, at understøtte virksomhedernes strategiske kompetenceudvikling, det kan fx være at understøtte, at den del af arbejdsstyrken, der har mindst uddannelse opnår et øget kompetenceniveau. Hvordan fastholder, videreudvikler, rekrutterer og afvikler den enkelte virksomhed sine medarbejdere? Samtidig med, at den del af arbejdsstyrken, som står udenfor arbejdsmarkedet opnår mulighed for selvforsørgelse. Hvilke ...

S

Seminarium om Digitaliseringens utmaningar för framtida kompetensförsörjning

Öppna föreläsningar,Högskolan i Skövde,Samverkan Tid: 2016-09-07 15:00 – 19:00 Plats: Högskolan i Skövde, Hus G, sal G207 Centrum för ledarskap och arbetsliv i Skaraborg, CLAS, vid Högskolan i Skövde bjuder in till höstens första seminarium. Onsdag 7 september handlar det om digitaliseringens utmaningar för framtida kompetensförsörjning. Seminariet är kostnadsfritt och anmälan behöver inte göras. Välkomna ...

U

Utbildningsanordnare får bedriva YH-utbildningar längre tid

30 augusti 2016 På förra veckans regeringssammanträde fattades beslut om propositionen En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap. – Beslutet är en signal om att yrkeshögskolan stärks, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson. Något som är både bra och angeläget eftersom YH har en sådan central roll när det gäller att möta arbetslivets ...

K
K
K
S

Browse Categories