Nu avgörs framtiden för kompetensmäklarnas nätverk

Kompetensmäklare från Norge, Sverige och Danmark träffas nu i svenska Vårgårda för att slå fast hur det stora nätverk som bildats genom projektet KOBRA ska kunna leva vidare i framtiden.

Under projektets gång har deltagare från de tre länderna arbetat fram konceptet CO-SY (Competence Synergy) – ett nätverk för nordiska kompetensmäklare som tillsammans ska bli ännu mer professionella i sitt uppsökande arbete mot företagen.

Under två dagar ska de lyckas svara på frågan: hur ska CO-SY-nätverket leva vidare efter projektets slut i augusti?

– Har CO-SY en framtid? Ja, det tycker vi. Och det är det vi ska arbeta med nu, säger Claus Albertsen Nielsen, som varit en av de drivande personerna i CO-SY-gruppen.

Två perspektiv

Under dagarna i Vårgårda ska gruppen titta på CO-SY:s nätverk utifrån två perspektiv: värdet för den egna organisationen och, kanske det allra viktigaste, värdet för företagen som kompetensmäklarna arbetar mot.

Inför framtiden ska de ta fram strategiska modeller för hur det gränsöverskridande samarbetet ska fungera i framtiden.

– Och det är modeller ni kan använda mot företag, organisationer eller föreningar när ni kommer hem, säger Louise Højsgaard Nielsen.

 

 

 

Upptäck ny teknik för gränslöst lärande

Välkommen till KOBRIT – två dagar där lär vi oss allt om morgondagens teknik för att göra våra utbildningar gränslösa och mer tillgängliga.

Hur ser framtidens utbildningar ut och vilken teknik och pedagogik krävs? KOBRIT är projektet KOBRA:s IT-dagar med fokus på den tekniska utrustningen samt med en touch av framtidens pedagogik. Dagen riktar sig till utbildningsanordnare, IT-tekniker och pedagoger.

På KOBRIT får du träffa leverantörer inom området och lyssna till inspirerade föreläsare.

7-8 mars i Lidköping
Campus Västra Skaraborg

Anmäl dig senast 1 mars

Kostnad 1200kr/person (hotellkostnad ingår ej i priset)

Skärmavbild 2018-01-17 kl. 18.18.15

Program

7 mars

12.00 Lunch

13.00 Föreläsningar och mässa. Företagspresentationer av Stapels Connect, Lifesize, STV och Chrome for meeting.

– Föreläsning om Virtual- and augmented reality

– Föreläsning om Blended learning och flipped classroom

– Paneldebatt om framtidens utbildning

Under hela dagen kommer det vara en minimässa där leverantörer av teknisk utrustning ställer ut. Dagen avslutas med en gemensam middag.

8 mars

9:00 Föreläsning om MOOC (Massive Open Online Courses)

– Workshop

– Framtidens utbildning

12.00 Gemensam lunch och avslutning

Träföretag från tre länder kan samarbeta för snabbare framgång

Danska, norska och svenska företag ska få möjlighet att träffas och hjälpa varandra som en del av KOBRA:s nya koncept Changemakerspace – som skapar nya kopplingar mellan människor, platser och mindsets.

I april träffas företagen för första gången för att titta på varandras affärsplaner, var de befinner sig idag och vart de vill i framtiden.

– Udgangspunktet er at den der er klogest på din virksomhed er dig. Og de bedste svar på hvordan din udvikling og vækst i virksomheden kan se ud – gives af dig, säger Louise Højsgaard Nielsen på Learnmark Horsens, som ingår i arbetsgruppen med kollegor från de tre olika länderna.

Changemakerspace kommer inledningsvis att vända sig till företag inom träindustrin, med upp till 20 anställda.

– Vi ser att det finns stora möjligheter till affärssamarbeten i det här. Allt gör vi för att hitta en snabbare process för att ta sig från nuläge till önskat läge, säger Mikael Hultberg från Skaraborgs kommunalförbund.

Vill du veta mer?

Kontakta Louise Højsgaard Nielsen
lhn@learnmark.dk

Så ökar besöksnäringen sin digitala närvaro

Den digitala utvecklingen har gått fort och idag är det i princip omöjligt att hänga med om man inte även syns i olika digitala kanaler. Nu har du möjlighet att lära dig mer under ledning av Västsvenska Turistrådet. Varmt välkommen till en spännande kväll i både Alingsås och Uddevalla!

27 februari kl 18.30-21.00
Alingsås – Sparbankssalen, Utbildningens hus, Östra ringgatan 16, Alingsås
Anmäl dig här

Uddevalla – Högskolecentrum Bohuslän, Östergatan 18 A, Uddevalla
Anmäl dig här

Idag är det ännu viktigare att synas och vara bokningsbar digitalt än tidigare. Förr räckte det att ha en hemsida med kontaktuppgifter, idag söker fler än 90 % sina resmål och aktiviteter i stora bokningskanaler. Hur hittar man just ditt företag, förening eller aktivitet? Är du synlig? Är du aktiv?

Till vår hjälp för att guida oss igenom alla dessa kanaler har vi bjudit in Turistrådet Västsverige. Med sitt kunnande om hela rese- och produktcykeln kan de skickligt guida oss. Vilka kanalval anser de att man kan få bäst avkastning genom att synas i?

Hela föredraget kommer att spelas in för att kunna repeteras i efterhand. En uppföljande praktisk workshop planeras under våren, för de som deltagit i detta seminarie.

Program

18.30 Mingel och fika

19.00 Föreläsning: Digital närvaro

20.55 Så här går vi vidare

 

Skärmavbild 2018-01-17 kl. 19.08.49

Svenskar hittar nya möjligheter efter besök i Danmark

Boråsregionens Vuxenutbildning, Campus Västra Skaraborg och Skaraborgs kommunalförbund besökte den danska staden Randers och utbildningsaktörerna Tradium och Mercantec, som också är partners i projektet KOBRA.

På programmet stod bland annat företagsbesök och en tur hos Erherv Randers, för att tala om samarbete mellan utbildningsinstitutioner, om jobbcenter och yrkesråd, något som de svenska besökarna också arbetar med. Under dag två fick besökarna en rundtur hos Tradium och en demonstration av deras nya lasersvets.

– Jag ser möjligheter till erfarenhetsutbyte här och även möjligheter för olika utbildningsanordnare och företagare i Skaraborg att ta till sig ny teknik, säger Mikael Hultberg, kompetensmäklare på Skaraborgs kommunalförbund.

Han tillägger också att många svenska utbildningsanordnare skulle vilja ha tillgång till samma möjligheter och lokaler som Tradium har.

– Det var fantastiskt fint, säger Mikael Hultberg.

Besöket var en del av KOBRAs aktivitet Jobbskuggning, där partners i projektet delar erfarenheter över gränserna för att knyta kontakter och hitta nya samarbeten.

Mikael Rasmussen på Tradium var också nöjd med utbytet med svenskarna:

– Det har været et par meget lærerige dage, med masser af erfaringsudveksling, säger han.

26233707_10214605777609112_491331229548809412_o

 

jobbskuggning-randers

Se mer om Tradiums nya lasersvets:

Föreläsning: Hur får man tillbaka personalen i arbete?

Välkommen till föreläsningen

Rehabiliteringsplan för återgång i arbete efter sjukskrivning

Vilka berörda parter finns och hur ser deras olika roller ut?

1 februari kl. 09:00-11:00
Uddevalla, Högskolecentrum Bohuslän – anmäl dig här

Sotenäs Symbioscentrum – anmäl dig här

Föreläsare: Rehabkoordinator Pia Augustsson, Närhälsan i Kungshamn, Erika Hassellöv, personalchef i Sotenäs kommun.

När en medarbetare har återkommande eller uttalade besvär som mynnar ut i sjukskrivning ökar möjligheterna till att kunna vara kvar i arbete eller återgång i arbetslivet avsevärt med professionell hjälp och tidiga insatser.

Genom att alla berörda parter skapar en rehabiliteringsplan ökar sannolikheten för snabbare återgång till arbete. Vilka berörda parter finns och hur ser deras olika roller ut? ”Vem gör vad och när görs de olika aktiviteterna”. Förutsättningarna för återgång ser dessutom olika ut mellan stora och mindre orter.

Hur ser situationen med sjukskrivningar i Sverige? Ser det olika ut om man jämför storstad eller landsbygd? Finns det skillnad mellan branscher?

Vi tittar på hur rehabiliteringsplaner kan se ut och hur de är utformade. Hur stöttar man medarbeten till återgång till sitt arbete? Vilket stöd kan man som arbetsgivare få när det gäller rehabiliteringsärenden?

Den lilla banken och den stora digitaliseringen

När allt mer handel sker på nätet. När affärerna har självbetjäning. När vi möts allt mer digitalt. När vi arbetar allt med hemifrån. Hur ska den lilla banken då anpassa sig?

Digitaliseringen påverkar oss lika mycket idag som traktorn förändrade jordbruket på 1800-talet eller bilen förändrade vår närmiljö på 1900-talet. Trönd Jacobsen från Larviks bank berättade för deltagarna i Interreg-projektet KOBRA hur en liten bank genom innovation, adoption och timing inte bara överlever, utan till och med stärks.

– Förändringarna ska träffa på huvudet och hjärtat.

Personlig digitalisering

För att nå fram till sina kunder insåg Trönd och hans kollegor att det inte går att konkurrera med de stora aktörerna genom att vara billigare eller bredare. Istället valde de det omvända.

Vilka är då nischerna inom banksektorn? Jo, att vara där kunderna är. Det innebär inte att hitta den perfekta betalningslösningen. Det innebär istället att följa kunderna genom deras livsfaser och på ett personligt sätt kunna möta dem. De frontade rådgivare i både möten och i de digitala kanalerna.

– När allt kommer omkring så handlar digitalisering om människor, säger Trönd, så att vara där våra kunder är och förstå deras behov är centralt.

Våga ställa tuffa frågor

Digitalisering och det nya samhället gör att kompetensbehovet snabbt förändras. Därför måste man våga ställa tuffa frågor till sig själv och inom organisationen. Är det verkligen samma kompetens som behövs hos en bankdirektör idag som för tio år sedan eller om tio år om man ska nå fram till kunderna? Och vad krävs av en bankkassörska?

Svaren är inte att man behöver nya människor i företaget med dessa nya kompetenser. Nej, även Hanne, Mogens och Berit ska lära sig den nya kompetensen.

Här finns ofta ett motstånd både bland de anställda, och bland ledningen. Hållningen till nyheter är ofta negativ. Trönd och hans kollegor valde däremot att inte förändra hållningen hos de anställda utan arbeta långsiktigt. Istället valde de att ge dem kunskap. Därefter fick man börja använda de nya kunskaperna i verksamheten och när man kommit så långt började även hållningen förändras.

Kvalificeret arbejdskraft vigtigt for midtjyske virksomheder

Virksomhederne i Midtjylland forventer en stigning i omsætningen over det kommende år, men rekrutteringsudfordringer er en flaskehalse. Dette viser KOBRAs nye virksomhedspanel.

Så er den tredje runde af KOBRAs virksomhedspanel klar. KOBRA har undersøgt konjunktursituationen, kompetenceforsyningen og rekrutteringssituationen i Region Midtjylland. Temaet for denne runde har været den opsøgende virksomhedsvejledning. Resultaterne af tredje runde kan ses i notatet og redegørelsesrapporten. 

Positive forventninger til omsætningen

Blandt de 588 adspurgte virksomheder forventer over halvdelen af de adspurgte virksomheder en stigning i omsætningen over de kommende 12 måneder, hvoraf knap 19 procent forventer en stigning på over 10 procent.

Kvalificeret arbejdskraft – Stadig den vigtigste faktor for vækst

Over halvdelen af de adspurgte virksomheder peger på adgangen til kvalificeret arbejdskraft som den vigtigste faktor for vækst og udvikling de kommende 12 måneder.

Flaskehalse på vej?

Virksomhedspanelet tredje runde viser, at størstedelen af virksomhederne har fået ansat de ønskede medarbejdere. Dog viser analysen, at 16,4 procent af de adspurgte virksomheder har oplevet rekrutteringsudfordringer. 23 procent af virksomhederne har måtte opgive ordrer som følge heraf.

Den opsøgende virksomhedsvejledning – fem udfordringer og fem anbefalinger

Med udgangspunkt i resultaterne af virksomhedspanelets tredje runde, har KOBRA identificeret fem udfordringer og fem anbefalinger til det opsøgende system.

 Fem udfordringer:

  1. En tredjedel af virksomhederne bliver ikke kontaktet
  2. Ikke behov for mere kontakt til konsulenter, men konsulenterne skal styrke deres lokalkendskab
  3. Der skal være mere fokus på rekruttering
  4. Behov for øget samarbejde på tværs
  5. Manglende kendskab til konsulenternes arbejde

 Fem anbefalinger:

  1. Sikre viden om fremtidens kompetencebehov
  2. Sambesøg skal være normen blandt konsulenterne
  3. Brug af fælles system skal give virksomhederne en bedre service
  4. Nyt system skal sikre en bedre vejledning
  5. Styrke konsulenternes lokalkendskab

Vill du veta mer?

Jeanette Kruse Andersen
+45 24 75 92 16

Samarbete är avgörande för de Skandinaviska länderna

Länderna i Skandinavien måste samarbeta för att konkurrera med resten av världen.
– Ladda med kompetens och ladda med det som är gemensamt, säger Christer Asplund från Place Consulting.

Arbetskraften i Skandinavien vanligtvis är dyrare än i andra delar av Europa, menar han. Därför måste länderna och kommunerna runt Öresund, Kattegatt och Skagerak jobba smartare och jobba tillsammans. Där har kompetensmäklarna en viktig roll.

– Ni måste skapa möjligheter att jobba ihop. Istället för att konkurrera på gammalt vis måste vi tävla ihop på helt nya sätt, säger Christer Asplund.

Han talade för Interreg-projektet KOBRA:s 24 partners från Sverige, Norge och Danmark, när de träffades i Larvik.

Det finns många regioner som ÖKS i världen och enligt Christer Asplund vill alla samma sak; att specialisera sig, öka antalet invånare, attrahera kompetens och locka turister.

ÖKS-regionen har hela 9 miljoner invånare, fler än 30 universitet, världsledande kompetenser och en väl utbyggd infrastruktur ihopknuten av sjöfarten. Utmaningen är att fokusera och hitta sina gemensamma tävlingsfördelar – och kompetensmäklarna kan vara med och göra det möjligt.

– Ni sitter i centrum för det här, säger Christer Asplund.

KOBRA är ett samarbete för att analysera kompetensbehovet på arbetsmarknaden och ta fram metoder för att omsätta det i behovsbaserad utbildning.

Läs mer om KOBRA.

NAV: ”Företagen måste bli transnationella”

När norska, svenska och danska partners i projektet KOBRA träffades i Larvik var mycket fokus på hur man ska kunna samarbeta ännu bättre för att lösa utmaningarna med kompetensförsörjning i regionen. Även hur området ska kunna bli mer konkurrenskraftigt i en global värld.

– Mycket av det som ni andra berättar känner vi igen här i Larvik, sa Hanne Øyen Herland, prosjektleder i Larvik kommune.

Svårt att hinna med digitaliseringen

– Det vi kan se är att små och medelstora företag i liten grad har möjlighet att ta in den digitala revolutionen som vi står mitt i just nu. Utmaningen är att det går så fort, sa Elin Bjørnsdatter Ivarson, avdelingsleder på NAV Larvik.

Hon påpekade att det inte räcker att partnerna i projektet jobbar över landsgränserna, utan att företagen också måste bli transnationella för att det ska kunna skapas tillväxt i regionen.

– Vi är en liten region i den stora världen. Vi måste samarbeta för att någon ska välja just oss.