Ordförande i Larvik kommune: Viktigt att vi jobbar tillsammans

När projektet KOBRA:s transnationella partnerskapskonferens drog igång i Larvik inledde Larviks ordförande Rune Høsieth med att påpeka vikten av samarbete över gränserna.

– Att jobba tillsammans för att hjälpa människor att få rätt kompetens, det är viktigt för oss, säger Rune Høsieth.

Projektledare Bente Børre Petersen från projektets lead partner vill också sätta fokus på transnationellt samskapande snarare än samarbete.

– Vi ska baka tårtan ihop så det inte bara blir glasyren som håller ihop den. Och det är ju det som hela projektet ger oss möjlighet till att göra, säger Bente Børre Petersen.

Danskar och svenskar lär av varandra för att ta sig an kompetensutmaningarna

Jobbskuggning är ett sätt att dela erfarenheter och lärdomar över landsgränserna. Aarhus Tech fick svenskt besök och tog chansen att visa hur de arbetar med utbildning och kompetensförsörjning.

Aage Krogsdal och Dorthe Karin Jensen på Aarhus Tech i Danmark tog emot svenska Per Svensson från Sotenäs kommun och Kurt Björk från Kunskapsförbundet Väst. Per och Kurt fick en genomgång av verksamheterna ute på en av skolorna.

Därefter var det besök på ett företag som Aarhus Tech hjälper med kompetenshöjning för att effektivisera produktionen och bland annat få ner antalet reklamationer. Det görs via ett annat projekt, Compress, ett nationellt initiativ för att ge medarbetare kompetenslyft. Helle Blenner från Aarhus Tech utbildade personalen i att arbeta med kvalitet och Lean.

De besökte också Jobcenter i Skanderborg och pratade med deras konsulenter och ehrvervschef.

– Problemställningarna är de samma i Sverige och Danmark men vi har olika organisationer och sätt att hantera dem. Mycket intressant och vi har mycket att lära av varandra, säger Kurt Björk från Kunskapsförbundet Väst.

Jobbskuggning är en del av projektet KOBRA:s arbete med att professionalisera den personal som arbetar uppsökande mot företag och med kompetensförsörjning. Genom projektet delar man på lärdomar och erfarenheter över landsgränserna.

Satsa på dina medarbetare – bli en vinnare

Hur kan företag säkra sin kompetensförsörjning och behålla duktiga medarbetare? Kungsbacka kommun bjuder in lokala företag och ger goda exempel från näringslivet.

Den 15 november kl. 17.00-19.00
Matverket, Kungsbacka

Sporras av Stefan Olsson, vd på Specialfälgar, som målmedvetet arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Lär av Markus Brink, vd på Erlandssons Bygg, hur ett lyckats samarbete med kommunen blev en lösning i jakten på kompetens. Charlotta Johansson från Business Region Göteborg berättar hur tillväxtprogrammet Expedition Framåt kan vara ett stöd i att identifiera och utveckla företagets nyckelkompetenser. Även Ekstas vd Christer Kilersjö finns med under kvällen.

På plats finns också representanter från yrkeshögskolan, Samverkan skola-arbetsliv och utbildningssamordnare för att berätta hur Kungsbacka kommun kan vara en aktiv part i kompetensutveckling för dig som företagare.

Anmälan senast den 12 november till carin.ternon@kungsbacka.se

Nätverksträffen arrangeras inom KOBRA, ett Interreg-projekt med 24 partners i Sverige, Norge och Danmark.

De skandinaviska länderna höjer kompetensen över landsgränserna

Med hjälp av video och sociala medier kan föreläsningar och kurser skickas över både kommun- och landsgränser. KOBRA testar olika metoder för att göra utbildning mer tillgänglig.

Den 2 oktober arrangerade norska Larvik kommune en föreläsning om interkulturell kommunikation. Samtidigt som publiken i salen följde Bjørg Aambø Østbys föreläsning så samlades människor på andra orter i Sverige och Danmark för att titta via Facebook och YouTube.

Under direktsändningen kunde tittarna ställa frågor till Bjørg via Facebook och hon besvarade dem direkt på videoskärmen.

EU-projektet KOBRA ska testa och utvärdera olika metoder för behovsbaserad utbildning, för att göra kompetenshöjande insatser mer tillgängliga och kostnadseffektiva. Under projektet har flera partners genomfört och tillgängliggjort föreläsningar över kommun- och landsgränserna.

Turismevirksomhederne i Midtjylland efterspørger arbejdskraft

Det viser en analyse af branchen i Midtjylland, som er udarbejdet i EU-projektet KOBRA.

– Det har været interessant at undersøge kompetencebehovet i det midtjyske turismeerhverv, og jeg er positiv over stigingen i beskæftigelsen, men vi er nødt til at tage efterspørgslen på arbejdskraft alvorligt. Jeg håber, alle der har en rolle at spille inden for dette vil tage denne analyse til efterretning, udtaler Jeanette Kruse Andersen, udviklingskonsulent i Region Midtjylland, som har ansvar for arbejdet med analysen.

Turismeanalysen består af en kvantitativ og en kvalitativ del. Analysen tager udgangspunkt i statistik, men bygger også på fem dialogmøder med 37 midtjyske turismevirksomheder mellem december 2016 og januar 2017.

Dialogmøder har haft fokus på virksomhedernes kompetenceforsyning, rekruttering og fastholdelse samt udvikling af ansatte.

Dialogmøderne har fået flere af virksomhederne til at se muligheder i at samarbejde med andre turismevirksomheder, og det har resulteret i etablering af netværk på tværs af virksomhederne.

– At arbejde med dialogmøder har været positivt i forhold til at skabe et netværk til de midtjyske turismevirksomheder. Derudover ved vi jo, at dem der ved mest, om hvad turismevirksomhederne har brug for, er lige netop turismevirksomhederne, siger Jeanette Kruse Andersen.

Branchen vil vokse men har svært ved at finde arbejdskraft

Ud fra de fem dialogmøder ses der i turismeanalysen nærmere på ti turismevirksomheder. Virksomhederne svarer blandt andet, at det er vanskeligt at kompetenceudvikle de unge studerende, som kun er der én sommer. Dette skaber en udfordring for de midtjyske turismevirksomheder, der især efterspørger ansatte med kompetencer inden for sprog, service og sociale medier.

En fremskrivning frem mod år 2035 viser en forventning om, at hotel- og restaurationsbranchen fortsat vil vokse med op i mod 4000 ansatte. Der ligger dog en fælles opgave på tværs af det midtjyske uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsessystem i at sikre at det midtjyske turisterhvervs har de rette kompetencer.

Turismeanalysen vil derfor anvendt til at gøre indsatsen fra de offentlige aktører inden for uddannelse, erhverv og beskæftigelse endnu mere målrettet og effektiv.

 

Læs hele rapporten her

Turismeredegørelse – kvantitativ og kvalitativ datamateriale

Notat turismeanalysen

KOBRA er et Skandinavisk Interreg-projekt med partnere i Danmark, Norge og Sverige. Projektet samarbejder om udviklingen af fælles viden, strategier og redskaber, som partnerne kan bruge i deres arbejde med at bistå virksomhederne med deres kompetenceforsyning på arbejdsmarkedet.

Titta live: Interkulturell Kommunikasjon

Mangfoldet på den flerkulturelle arbeidsplass utgjør et stort ressurspotensial, men nødvendiggjør økt oppmerksomhet på kommunikasjon og samhandling for å sikre deling av informasjon både på individuelt nivå og gruppenivå. Dette retter søkelyset på interkulturell læring og kompetanse som forutsetning i dagens og fremtidens arbeidsliv.

Följ föreläsningen här!

Torsdag den 2 november kl. 08.30
Facebook Live

Bjørg Aambø Østby har sykepleier grunnutdanning og mastergrad i verdibasert ledelse. Hun har tidligere arbeidet som operativ sykepleier i hjemmebasert omsorg, avdelingsleder i hjemmebasert og institusjonsbasert omsorg og som prosjektleder for rekrutterings- og integreringsprosjektet MIKS (Muligheter, Integrering, Kultur, Språk). Hun har også bodd og arbeidet i Etiopia i mange år. I dag jobber hun som fagutvikler i Larvik kommunes helse- og omsorgstjenester og er PhD-stipendiat i offentlig sektor, Larvik kommune/ VID vitenskapelige høgskole, støttet av Norges Forskningsråd.

björg

Så matchas nyanlända med svenska företag

Hur kan företagen få tag i rätt kompetens samtidigt som nyanlända kommer in på arbetsmarknaden? Det var frågan när företag, föreningar och Alingsås kommun träffades för en workshop på Utbildningens hus i oktober.

– Det går väldigt bra för företagen i Alingsås och framför allt våra industriföretag ropar efter folk, säger kommunens näringslivsstrateg Jenny Almén Linn.

Samtidigt har kommunen tagit emot många nyanlända och de behöver komma i kontakt med arbetsgivare. Redan nu finns många initiativ från såväl företag som föreningsliv i Alingsås, men hittills har det saknats någon ordentlig överblick.

Därför träffades i våras träffades företag, föreningsliv och kommunen för att få en bättre bild av vad alla arbetar med. Fredagens workshop var ett nästa steg för att knyta ytterligare kontakt och planera hur vi gemensamt kan arbeta vidare för att dels lyfta alla goda exempel på vad som redan sker, men även få nya idéer och inspel på hur en matchning mellan företagen och de nyanlända kan ske.

Under eftermiddagen presenterades dels vad de olika aktörerna har arbetat med sedan i våras och dels var projektledaren från projektet Double Cup i Trollhättan på plats och berättade om hur de har jobbat med frågan.

Double cup-konceptet, som bygger på att företagare och nyanlända träffas och fikar ihop, föll i god jord bland deltagarna. För vad kunde passa bättre i Kaféstaden Alingsås?

– Så nästa steg, förutom alla individuella möten som ägde rum och visitkort som bytte ägare, är att vi samlar de aktörer som behövs för att dra igång en Double Cup-satsning. Om alla sedan är med på tåget, så kan detta dras igång redan till våren, säger Jenny Almén Linn.

– Min känsla är att vi både såg att det görs många olika satsningar redan och att samordningen sedan i våras, tack vare att vi möttes då, har blivit mycket bättre. Dessutom har vi nu något konkret som vi kan arbeta med tillsammans om alla vill, vilket känns riktigt bra.

Cirkulär ekonomi – framtidens affärsnytta

– Cirkulär ekonomi erbjuder möjligheter till en ny sorts tillväxt och nya sorters jobb, alltmedan vi faktiskt inte utarmar naturens resurser och förstör miljön, säger företagaren och visionären Carin Sundqvist.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan arbeta med cirkulär ekonomi? Följ med på ännu en spännande föreläsning om CSR – Corporate Social Responsability.

18 oktober, kl. 09:45-11:30

Carin Sundqvist föreläser på Textile Fashion Center i Borås och föreläsningen streamas live på Facebook.

Följ föreläsningen i Borås – anmäl dig här!

På KOBRA.eu kan du titta på tidigare föreläsningar om CSR.

Har du några frågor? Kontakta David Raja på Boråsregionens Vuxenutbildning.

borås logos

Andra delen i serien om CSR

CSR (Corporate Social Responsibility) och hållbarhetsfrågor tar allt större plats i samhällsdebatten och kommer högre och högre upp på agendan i olika organisationer. I del 2 kommer vi lära oss mer om social hållbarhet – kan det motverka stress och olyckor på arbetsplatsen?

20 september, kl. 10.00-11.30
Social hållbarhet – motverka stress och olyckor på arbetsplatsen.

Det är Boråsregionens Vuxenutbildning som arrangerar fyra kostnadsfria föreläsningar, som hålls på Textile Fashion Center i Borås. Föreläsningarna direktsänds även via telebild till andra orter och på KOBRA:s Facebooksida.

Följ föreläsningen från Lidköping
Följ föreläsningen från Vänersborg
Följ föreläsningen från Alingsås

Föreläsare är Jenny Larsson från CSR Västsverige. CSR Västsverige är Sveriges största sektoröverskridande nätverk för CSR och hållbarhetsfrågor.

Hela serien

14 juni, kl. 10.00-11.30
Introduktion till CSR – Vilka områden ingår?

 

20 september, kl. 10.00-11.30
Social hållbarhet – motverka stress och olyckor på arbetsplatsen.

 

 

18 oktober, kl. 10.00-11:30
Cirkulär ekonomi – lär dig grunderna och ta del av goda exempel

22 november, kl. 10.00-11.30
Systematisering av hållbarhetsarbetet och sammanfattning

Har du några frågor?

Kontakta kompetensmäklare Peder Feldt
peder.feldt@boras.se, 0734-32 70 65

En av KOBRA:s tre huvudaktiviteter är Behovsbaserad utbildning. Tillsammans ska vi utveckla ett gemensamt arbetssätt och testa olika utbildningskoncept. Varje svensk partner ska under projektet leverera en kompetenshöjande aktivitet.

röd cirkel loggo brvux nyhetsbrev 2