Så ska Sjuhärad få fler besökare

Borås Tidning skriver om Boråsregionens Vuxentutbildnings aktivitet inom KOBRA.

Årets första Sverige-möte

När alla svenska arbetsgrupper träffades i Kungsbacka den 20 januari låg mycket fokus på Campus KOBRA, en del av utbildningsaktiviteten inom projektet. Dessutom fick KOBRA:s nya projektkoordinator på den svenska sidan, Bernadett Pakucs, presentera sig.

Samarbete i fokus under partnerskapsmötet i Horsens

När KOBRA:s partners från Danmark, Sverige och Norge träffades i Horsens den 29-30 november stod samarbetet mellan länderna i fokus. Under två dagar stod danskarna värdar för inspirerande föreläsningar och workshops, och alla tre länder fick ge en uppdatering kring statusen för deras arbete i projektet.

N
V

Välkommen till Horsens

T

Tillväxtverket uppdras att ta fram riktlinjer för regional kompetensförsörjning

I dag beslutade regeringen att ge Tillväxtverket i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för regionalt kompetensförsörjningsarbete. Riktlinjerna ska bidra till att skapa en samsyn mellan aktörer på lokal och regional nivå- samt berörda myndigheter som exempelvis Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan och Statens skolverk på nationell nivå- avseende vad som bör ingå i regionalt ...

I

Invitation til transnationalt samarbejde Transnationalt erfaringsudveksling for virksomhedskonsulenter/kompetence mæglerne

Formålet med KOBRA er, at understøtte virksomhedernes strategiske kompetenceudvikling, det kan fx være at understøtte, at den del af arbejdsstyrken, der har mindst uddannelse opnår et øget kompetenceniveau. Hvordan fastholder, videreudvikler, rekrutterer og afvikler den enkelte virksomhed sine medarbejdere? Samtidig med, at den del af arbejdsstyrken, som står udenfor arbejdsmarkedet opnår mulighed for selvforsørgelse. Hvilke ...

S

Seminarium om Digitaliseringens utmaningar för framtida kompetensförsörjning

Öppna föreläsningar,Högskolan i Skövde,Samverkan Tid: 2016-09-07 15:00 – 19:00 Plats: Högskolan i Skövde, Hus G, sal G207 Centrum för ledarskap och arbetsliv i Skaraborg, CLAS, vid Högskolan i Skövde bjuder in till höstens första seminarium. Onsdag 7 september handlar det om digitaliseringens utmaningar för framtida kompetensförsörjning. Seminariet är kostnadsfritt och anmälan behöver inte göras. Välkomna ...

U

Utbildningsanordnare får bedriva YH-utbildningar längre tid

30 augusti 2016 På förra veckans regeringssammanträde fattades beslut om propositionen En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap. – Beslutet är en signal om att yrkeshögskolan stärks, säger Myndigheten för yrkeshögskolans generaldirektör Thomas Persson. Något som är både bra och angeläget eftersom YH har en sådan central roll när det gäller att möta arbetslivets ...

Browse Categories