Cirkulär ekonomi – framtidens affärsnytta

– Cirkulär ekonomi erbjuder möjligheter till en ny sorts tillväxt och nya sorters jobb, alltmedan vi faktiskt inte utarmar naturens resurser och förstör miljön, säger företagaren och visionären Carin Sundqvist. Vill du veta mer om hur ditt företag kan arbeta med cirkulär ekonomi? Följ med på ännu en spännande föreläsning om CSR – Corporate Social ...

Andra delen i serien om CSR

CSR (Corporate Social Responsibility) och hållbarhetsfrågor tar allt större plats i samhällsdebatten och kommer högre och högre upp på agendan i olika organisationer. I del 2 kommer vi lära oss mer om social hållbarhet – kan det motverka stress och olyckor på arbetsplatsen?

Så ska Skandinavien bli bättre på att samarbeta med företagen

Nu jobbar Sverige, Norge och Danmark tillsammans för att bättre lösa kompetensbehoven idag och i framtiden, tillsammans med företagen.

Lär dig mer om mänsklig kvalitetsutveckling

Kvalitet är idag mer viktigt än någonsin. Ändå misslyckas många kvalitetsinitiativ och traditionell kvalitetsstyrning ses inte alltid som en lösning. Missa inte föreläsningsserien om Mänsklig Kvalitetsutveckling!

Följ med NAV på företagsbesök

    För att ta reda på företagens kompetensbehov gör kompetensmäklarna inom KOBRA besök hos de lokala företagarna. Vi följde med NAV Larvik ut till två arbetsplatser inom besöksnäringen.

KOBRA undersøger rekrutteringsproblemer i turismebranchen

Turismeanalysen skal give et indgående indblik i branchens kompetenceforsyning; virksomhedernes praksis for rekruttering, tiltrækning og brug af arbejdskraft, deres brug af kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Bilder från partnerskapsmötet i Varberg

Den 30-31 maj träffades KOBRA:s partners för peka ut riktningen för arbetet under projektets sista år. Mycket fokus låg på vägen mot projektets mål och hur samarbetet mellan länderna ska kunna bli ännu bättre. Fler nyheter från partnerskapsmötet kommer inom kort!  

Browse Categories