K
K
S
E
T

Teknikföretag jagar personal

”Kompetensförsörjning är en överlevnadsfråga” Höga Kusten Industrigrupp inleder ett 3‐årigt projekt inom kompetensförsörjning och rekrytering. Spännande teknikjobb och naturen i området ska marknadsföra regionen som en intressant arbetsmarknad för ingenjörer.

K

Kobraaktivitet i dansk press

Vejviser giver råd om ansættelser Rubrik i Jydskevestkusten

G

Gynnsamt läge för västsvenska företag

Vårens konjunkturbarometer för Västra Götaland visar att de västsvenska företagen är fortsatt positiva och de ser ljust på framtiden. Sammantaget är konjunkturläget det starkaste sedan finanskrisen hösten 2008-2010. Högkonjunktur råder i flera av branscherna och prognoserna pekar på att det kommer att fortsätta uppåt under kommande halvår. Situationen ser särskilt ljus ut för fordonsindustrin, byggsektorn ...

I

Innovation och utveckling när KOBRA besökte Arendal

Ett 60-tal deltagare från KOBRA:s partners samlades i norska Arendal den 13-15 april. Arendal kommune stod som värdar och hade förberett ett inspirerande program med många intressanta föreläsningar och tillfällen för gruppen att arbeta vidare med projektets gemensamma aktiviteter.

Browse Categories