Så ska Sjuhärad få fler besökare

Borås Tidning skriver om Boråsregionens Vuxentutbildnings aktivitet inom KOBRA.

Årets första Sverige-möte

När alla svenska arbetsgrupper träffades i Kungsbacka den 20 januari låg mycket fokus på Campus KOBRA, en del av utbildningsaktiviteten inom projektet. Dessutom fick KOBRA:s nya projektkoordinator på den svenska sidan, Bernadett Pakucs, presentera sig.

Samarbete i fokus under partnerskapsmötet i Horsens

När KOBRA:s partners från Danmark, Sverige och Norge träffades i Horsens den 29-30 november stod samarbetet mellan länderna i fokus. Under två dagar stod danskarna värdar för inspirerande föreläsningar och workshops, och alla tre länder fick ge en uppdatering kring statusen för deras arbete i projektet.

N
V

Välkommen till Horsens

T

Tillväxtverket uppdras att ta fram riktlinjer för regional kompetensförsörjning

I dag beslutade regeringen att ge Tillväxtverket i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för regionalt kompetensförsörjningsarbete. Riktlinjerna ska bidra till att skapa en samsyn mellan aktörer på lokal och regional nivå- samt berörda myndigheter som exempelvis Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan och Statens skolverk på nationell nivå- avseende vad som bör ingå i regionalt ...

Bläddra i kategorier