Kategori: Digitalisering

Sådan kan Midtjylland være en digital vinderregion

Med udgangspunkt i svar fra 590 virksomheder har KOBRA formuleret fem anbefalinger om digitalisering, der skal bidrage til at Region Midtjylland bliver en vækstregion i den europæiske superliga.

Digitale udfordringer hos de midtjyske virksomheder

Kvalificeret arbejdskraft er en forudsætning for vækst og udvikling hos de midtjyske virksomheder. KOBRAs nye virksomhedspanel viser, at det er behov for at opkvalificere medarbejderne inden for IT.

Morgondagens teknik för utbildning

Hur kommer utbildning att förändras i framtiden genom nya digitala tekniker? Campus Västra Skaraborg förde samman utbildningsaktörer med IT-företag.

Den lilla banken och den stora digitaliseringen

När allt mer handel sker på nätet. När affärerna har självbetjäning. När vi möts allt mer digitalt. När vi arbetar allt med hemifrån. Hur ska den lilla banken då anpassa sig?