Rapport: Kompetensmäklaren sätter fokus på kompetensbehovet i Besöksnäring & Industriteknik

Rapporten ska bidra till bilden av kompetensbehovet inom besöksnäring och industriteknik i Västra Götaland och Halland på kort och lång sikt. Rapporten har två perspektiv. Ett är den kunskap som kompetensmäklarna har insamlat från näringslivet och ett annat är de metoder och arbetssätt som kompetensmäklarna har använt. Syftet är att sammanställa och tolka den behovsinventering ...

Två filmer om behovsprocessen och kompetensmäklarnas arbete

Nedan kan du se två KOBRA filmer som producerats i samverkan med flera KOBRA partner. Den första är en animerade film som visar processen från behovskartläggning tills dess vi möter behovet och den andra är en spelfilm som visar en del av kompetensmäklarnas arbete. Behovsprocessen – från behovskartläggning tills vi möter behovet.   Kompentensmäklaren – ett smakprov ...

Avslutande partnerkonferens i Kibæk, Danmark

Den 12-14 juni var det dags för den avslutande partnerkonferensen i Skarrildhus, Kibæk. Målet med konferensen var att tillsammans analysera och reflektera över projektet KOBRA samt att få inspiration till framtida projekt.  

Rapport: udekket kompetansebehov blant Larviksbedriftene

I arbeidsmarkedet stilles det stadig større krav til kompetanse hos arbeidssøkere og sysselsatte. I mange tilfeller er det en såkalt mismatch mellom den kompetansen arbeidssøkere tilbyr og det arbeidsgiver krever. Det offentlige må ha god kjennskap til disse utfordringene for å kunne tilby veiledning og kompetansehevende tiltak. Det er viktig både for den enkelte, for ...

Sådan kan Midtjylland være en digital vinderregion

Med udgangspunkt i svar fra 590 virksomheder har KOBRA formuleret fem anbefalinger om digitalisering, der skal bidrage til at Region Midtjylland bliver en vækstregion i den europæiske superliga.

Digitale udfordringer hos de midtjyske virksomheder

Kvalificeret arbejdskraft er en forudsætning for vækst og udvikling hos de midtjyske virksomheder. KOBRAs nye virksomhedspanel viser, at det er behov for at opkvalificere medarbejderne inden for IT.

Affärsmodeller som fungerar och erbjudanden som säljer

En hands-on workshop i hur affärsmodeller och värdedesign används för att accelerera förändring i ditt företag. Följ med via Facebook Live eller från Borås!

Browse Categories