Satsa på dina medarbetare – bli en vinnare

Hur kan företag säkra sin kompetensförsörjning och behålla duktiga medarbetare? Kungsbacka kommun bjuder in lokala företag och ger goda exempel från näringslivet.

Den 15 november kl. 17.00-19.00
Matverket, Kungsbacka

Sporras av Stefan Olsson, vd på Specialfälgar, som målmedvetet arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Lär av Markus Brink, vd på Erlandssons Bygg, hur ett lyckats samarbete med kommunen blev en lösning i jakten på kompetens. Charlotta Johansson från Business Region Göteborg berättar hur tillväxtprogrammet Expedition Framåt kan vara ett stöd i att identifiera och utveckla företagets nyckelkompetenser. Även Ekstas vd Christer Kilersjö finns med under kvällen.

På plats finns också representanter från yrkeshögskolan, Samverkan skola-arbetsliv och utbildningssamordnare för att berätta hur Kungsbacka kommun kan vara en aktiv part i kompetensutveckling för dig som företagare.

Anmälan senast den 12 november till carin.ternon@kungsbacka.se

Nätverksträffen arrangeras inom KOBRA, ett Interreg-projekt med 24 partners i Sverige, Norge och Danmark.

Invitation til transnationalt samarbejde Transnationalt erfaringsudveksling for virksomhedskonsulenter/kompetence mæglerne

Formålet med KOBRA er, at understøtte virksomhedernes strategiske kompetenceudvikling, det kan fx være at understøtte, at den del af arbejdsstyrken, der har mindst uddannelse opnår et øget kompetenceniveau. Hvordan fastholder, videreudvikler, rekrutterer og afvikler den enkelte virksomhed sine medarbejdere? Samtidig med, at den del af arbejdsstyrken, som står udenfor arbejdsmarkedet opnår mulighed for selvforsørgelse. Hvilke kompetencer efterspørges af virksomhederne?

I forbindelse med afdækningen af virksomhedernes behov for kompetencer er der iværksat en række interviews i Sverige, Norge og Danmark med udgangspunktpunkt i en interviewguide tilpasset lokale forhold.

I forbindelse med afholdelsen af interviewrunderne afholdes der i alle lande formøder med de konsulenter/kompetencemæglere, der skal gennemføre interviewene.

Praksis har vist at der er stor erfaring og viden blandt de konsulenter/kompetencemæglere, der gennemfører interviewene. For at optimere videndeling og erfaringsudveksling på tværregionalt niveau inviteres virksomhedskonsulenter/kompetencemæglere til de formøder, der  afholdelse før interviewrunderne finder sted i de respektive lande.

Formålet er, at skal skabe et rum for videndeling, erfaringsudveksling og læring i forhold til, hvordan den enkelte konsulent/kompetencemægler gennemfører interview.

Første formøde til interviewrunde finder sted den 7. oktober i Larvik i Norge fra kl. 10.00 til 15:00. Som udgangspunkt er der 2 pladser til hvert land – dog med plads til sund fornuft. Tilmelding til Tor Erik Nyberg tor.erik.nyberg@nav.no og foregår efter først til mølle-princippet.

Efterfølgende vil der komme invitation ud til formøder i Sverige og Danmark.