Kategori: Inbjudningar

Satsa på dina medarbetare – bli en vinnare

Hur kan företag säkra sin kompetensförsörjning och behålla duktiga medarbetare? Kungsbacka kommun bjuder in lokala företag och ger goda exempel från näringslivet.

I

Invitation til transnationalt samarbejde Transnationalt erfaringsudveksling for virksomhedskonsulenter/kompetence mæglerne

Formålet med KOBRA er, at understøtte virksomhedernes strategiske kompetenceudvikling, det kan fx være at understøtte, at den del af arbejdsstyrken, der har mindst uddannelse opnår et øget kompetenceniveau. Hvordan fastholder, videreudvikler, rekrutterer og afvikler den enkelte virksomhed sine medarbejdere? Samtidig med, at den del af arbejdsstyrken, som står udenfor arbejdsmarkedet opnår mulighed for selvforsørgelse. Hvilke ...